2018:8 Världsarvet Örlogsstaden Karlskronas general- och managementplan - förstudie inför översyn

Denna rapport är baserad på svaren av en enkät som skickades ut till samtliga världsarv i Sverige (appendix 1) med en serie frågor om hur man arbetat för att ta fram nya förvaltningsplaner. Syftet med denna enkät var att undersöka vilka styrdokument som finns tillgängliga för de svenska världsarven, hur dessa arbetats fram och hur de fungerar i praktiken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2018_8&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss