2018:25 Mörrumsån förstudie fiskräkning

Mörrumsån är ett av södra Sveriges största och mest fiskrika vattendrag med värdefulla bestånd av storvuxen lax och havsöring. Mörrumsån är klassad som så kallad indexälv för östersjölax. För närvarande sker räkning av uppvandrande lekfisk i fiskvägen vid Mariebergs kraftverk. Kraftverket planeras dock att rivas under 2019. För att kunna fortsätta räkna uppvandrande fisk behöver därför en ny kontrollstation anläggas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Friluftsliv
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2018_25&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss