Kombinerade sannolikheter för hög havsnivå och höga flöden i Blekinge län, idag och i framtiden

Den kombinerade sannolikheten för högt vattenstånd och höga flöden för tre vattendrag i Blekinge län har studerats. Den kombinerade sannolikheten med en återkomsttid om 100 respektive 200 år har analyserats för två tidsperioder och fyra säsonger. Tidsperioderna är en referensperiod (1961-1990) och en framtidsperiod (2069-2098). Resultatet visar generellt på en ökning av de högsta flödena, speciellt under vintersäsongen på grund av ändrade snöförhållanden beroende på varmare vintrar. Havsvattenståndet, vars högsta nivåer idag vanligen inträffar november-december, har ansatts en konstant ökning för resp. framtidsperiod. Det förväntas att genomslaget på höga havsnivåer från den generella havsnivåhöjningen är mycket större än havsnivåhöjningar som kan förväntas pga. ändrade vädermönster.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_12&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss