Hydrologisk torka och sjöavdunstning i Blekinge län, idag och i framtiden

I rapporten redovisas resultat från analyser av sjöavdunstning och lågflöden i ett antal vattendrag i Blekinge län, analyserna baseras på modellerad data. För lågflöden har tre olika flödeströsklar definierats och antalet dagar under denna nivå har beräknats i nutida och framtida klimat. Analysen visar att det förväntas bli en stor ökning av lågflödesdagar mot slutet av seklet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_9&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss