Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020

Det är bekymmersamt att vi i Blekinge har brist på dricksvatten, att växthusgasutsläppen är fortsatt höga, att det öppna beteslandskapet växer igen och att övergödningen förstör våra attraktiva havsvikar. Men vi har goda förutsättningar för att vända den negativa trenden. Sveriges Riksdag har i bred enighet beslutat att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_19&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss