Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. Mörrumsån är ett av södra Sveriges mest vidsträckta vattendrag med en avvattning som börjar i Jönköpings läns södra del, vid Boskvarnasjön, genom Kronobergs län och västra delen av Blekinges län innan vattendraget slutligen mynnar i Östersjön. Mörrumsåns omnejd är ett mångfacetterat kulturlandskap där centrum och mötesplatser sedan forntiden vuxit fram i anslutning till vattnet. Den kulturhistoriska påverkan på vattendraget och intilliggande landskap är därför mycket stark då Mörrumsån under mycket lång tid nyttjats för kraftutvinning, transport, flottning och fiske.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_6&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss