Stormusselinventering i Mörrumsån 2015

Mörrumsån är ett av landets värdefullaste och artrikaste vattendrag. Mörrumsån ingår i Natura 2000, av riksintresse för naturvård och är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. Delar av ån är skyddad som naturreservat och arbetet med bildande av nya naturreservat pågår. Samtidigt finns behov av restaureringsåtgärder i ån för att ytterligare höja värdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_4&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss