Stormusselinventering i Mörrumsån 2015

Mörrumsån är ett av landets värdefullaste och artrikaste vattendrag. Mörrumsån ingår i Natura 2000, av riksintresse för naturvård och är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. Delar av ån är skyddad som naturreservat och arbetet med bildande av nya naturreservat pågår. Samtidigt finns behov av restaureringsåtgärder i ån för att ytterligare höja värdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_4&context=28