Jämställt Blekinge 2016–2018

Jämställdhet innebär att alla män och kvinnor har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målen i jämställdhetspolitiken utgår från utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv. Genom politiska beslut har Sveriges regering fastställt fyra nationella jämställdhetspolitiska mål som sedan preciserats i olika lagstiftnings- och styrdokument. Syftet med strategin Jämställt Blekinge 2015–2018 är att implementera de fyra delmålen på en regional nivå. Det jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__2&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss