Höga flöden i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier

På uppdrag av Länsstyrelsen har Uppsala Universitet analyserat potentialen för utvinning av solenergi på hustak i Blekinge. Två scenarier för realiserbar solenergipotential presenteras med hänsyn till olika ekonomiska förutsättningar och lönsamhet, ett scenario för relativ närtid och ett långtidsscenario. Resultaten visar på stora möjligheter att utveckla användningen av solenergi. Om vi tog vara på solenergin som strålar in mot Blekinges byggnadstak skulle det täcka så mycket som 75% av länets totala elanvändning. Fram till år 2020 uppskattas den realiserbara potentialen till ca 30% av Blekinges elanvändning, med hänsyn till lönsamhet. En omfattande utbyggnad skulle samtidigt ge många nya arbetstillfällen, motsvarande 2500 respektive 6500 årsarbetskrafter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Energi
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_10&context=28