Barn, miljö och hälsa - en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013.

Rapporten handlar om barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. Den tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning. Denna rapport bygger på data från Barnens miljöhälsoenkät 2003 och 2011, flera andra enkätundersökningar som gjorts i södra Sverige samt den första stora enkätundersökningen som gjorts om den fysiska miljön i förskolan. Tyvärr ingår inga förskolor från Blekinge ingår i den undersökningen. Barns exponering för miljöfaktorer som påverkar hälsan, positivt såväl som negativt, finns i stor utsträckning i deras boende- och uppväxtmiljö. Den bestäms i sin tur mycket av familjens socioekonomiska ställning. Barnen lever med stora skillnader i sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__1&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss