Övervakning av epifytiska indiaktorarter i utvalda nyckelbiotoper.

70% av Blekinges landyta är skogsklädd. 14% av dessa utgörs av ädellövskog. Syftet med övervakningen i utvalda nyckelbitoper med ädellövskog är att följa utvecklingen av biologisk mångfald, med hjälp av indikatorarter. Rapporen berör även särskilda ansvarsarter för Blekinge.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_5&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss