Glacialrelikta kräftdjur i Stora Kroksjön, Blekinge 2013. Resultat och jämförelse med tidigare undersökningar.

Stora Kroksjön har undersökts vid två tillfällen under 1960-talet och vid sex tillfällen fr o m 1991. Vid samtliga tillfällen har samma tre arter påträffats, nämligen Mysis relicta s.l., Monoporeia affinis och Pallasea quadrispinosa. De övriga tre i Sverige förekommande glacialrelikta kräftdjursarterna Gammaracanthus lacustris, Saduria entomon och Limnocalanus macrurus har aldrig påträffats i Stora Kroksjön. Stora Kroksjön är enligt uppgift en av två sjöar som idag har glacialrelikta kräftdjur i Blekinge län och är den enda sjön som har flera arter. Den andra sjön i Blekinge som sägs hysa glacialrelikta kräftdjur är Immeln i Olofströms kommun (Fürst 1966, Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne, muntl.medd).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_17&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss