Forsärlan - En studie inom det regionala miljöövervakningsprogrammet 2002-2012

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av forsärla ingår i delprogrammet Artövervakning – forsärla och strömstare. Forsärlan är starkt bunden till vattendrag och då i synnerhet sträckor med kraftigt forsande och skummande vatten. Genom att registrera antalet häckningsförsök och häckningsframgången kan eventuella förändringar i miljön spåras. Övervakning av häckande forsärla i Blekinge har ingått som en del av det regionala miljöövervakningsprogrammet sedan 2002. Tidigare års undersökningar har utförts inom ramen för ”Projekt Forsärla” då forsärlan inventerades i Blekinge under åren 1993 – 1997.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_14&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss