De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i norra Sverige (Norrland)

Den klimatförändring som sker i dag påverkar både växter och djur. En djurgrupp som skulle kunna användas för att övervaka effekten av ett förändrat klimat är de glacialrelikta kräftdjuren. De relikta kräftdjurens krav på låg temperatur kan medföra en möjlighet att använda dem för att följa biologiska förändringar orsakade av den väntade globala uppvärmningen. I Sverige har inventeringar av glacialrelikta kräftdjur genomförts under lång tid men ingen övergripande sammanställning har gjorts över var inventeringar genomförts samt var arterna har hittats. För att få en samlad bild över var i landet dessa arter förekommer, samt även var de potentiellt borde kunna finnas, gav Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Blekinge i uppdrag att genomföra en sådan sammanställning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_3&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss