Ronnebyån 2009

Årligen bedrivs samordnad recipientkontroll i fem av Blekinges åar: Lyckebyån, Mörrumsån, Bräkneån, Skräbeån och Ronnebyån. Grunden för den samordnade recipientkontrollen är de krav som ställs på utövare av miljöfarlig verksamhet. Ronnebyåns vattenvårdsförbund bildades 1971 och driver sedan 2003 recipientkontrollen av Ronnebyåns avrinningsområde. Eurofins AB har anlitats för att utföra kontrollen. Denna rapport är en sammanfattnig av resultaten för 2009. Samordnad recipientkontroll ingår som ett delprogram inom Blekinges regionala miljöövervakning men bekostas helt av vattenvårdsorganisationernas medlemmar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__6&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss