Höga flöden i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Miljö och hälsa 2009. Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län.

2007 genomfördes en nationell enkät med fokus på miljöns påverkan på den vuxna befolkningens hälsa. Målgruppen var personer i åldrarna mellan 18 och 80 år som hade bott i Sverige i minst 5 år. Analysen av enkätsvaren ger en aktuell bild av exponeringen för olika miljöfaktorer i Sverige och beskriver vilka hälsoeffekter eller risker denna exponering för med sig i befolkningen. Enkäten skickades ut till 500 personer i målgruppen i Blekinge. Resultaten för Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne har sammanställts i en separat rapport. Jämfört med Sverige som helhet har såväl kvinnor som män ett bättre allmänt hälsotillstånd, luftkvalitén både inom- och utomhus upplevs som bättre och färre personer röker eller utsätts för passiv rökning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__4&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss