Skyfallsliknande regn i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Framtagande av inventeringsmetodik för ekoxe 2007-2009

Ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Blekinge och Östergötlands län med syfte att ta fram en bra inventeringsmetod för ekoxe påbörjades 2007. Ekoxen har gått starkt tillbaka i norra Europa under de senaste årtiondena. Den är fridlyst i hela landet och förutom i Blekinge, vissa delar av Kalmar- och Östergötlands län är ekoxen en sällsynt art. Ekoxen är upptagen på rödlistan som missgynnad (NT) och ingår i Natura 2000 som annex-II art vilket innebär att arten ska inventeras inom nätverket men i dagsläget finns ingen bra inventeringsmetodik. Tanken med detta projekt har varit att utarbeta en inventeringsmetodik inom miljöövervakningen som även skulle vara lämplig att använda inom Basinventering Natura 2000 samt Uppföljning och övervakning av Natura 2000 framöver.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_21&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss