Bräkneån 2009

Årligen bedrivs samordnad recipientkontroll i fem av Blekinges åar: Lyckebyån, Mörrumsån, Bräkneån, Skräbeån och Ronnebyån. Grunden för den samordnade recipientkontrollen är de krav som ställs på utövare av miljöfarlig verksamhet. Bräkneåns vattenförbund driver recipientkontrollen av Bräkneåns avrinningsområde sedan 1992 och ALcontrol AB har anlitats för att utföra kontrollen. Denna rapport är en sammanfattnig av resultaten för 2009. Samordnad recipientkontroll ingår som ett delprogram inom Blekinges regionala miljöövervakning men bekostas helt av vattenvårdsorganisationernas medlemmar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__2&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss