Naturvärdesbedömning av vattendrag i Blekinge

Många vattendrag i Blekinge har höga naturvärden, men är samtidigt påverkade av fysiska ingrepp. 17 vattendrag har bedömt med avseendepå naturlighet, förekomst av hotade arter och artrikedom i stort. Mörrumsån är det vattendrag som hyser högst värden.Även Bräkneån, Silletorspsån och Ulvsbäcken har högt naturvärde. Årydsån och Farabolsån är två vattendrag som får lågt naturvärde. Data från biotopkartering, biologisk och vattenkemisk provtagning samt kunskap från personal på Länsstyrelsen och från enskilda personer ligger till grund för de slutliga bedömningarna av naturvärdet. Bedömningen är gjord enligt Naturvårdsverkets System Aqua (2001).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_21&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss