Energibalans Blekinge län år 2003

Energikontor Sydost har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge uppdaterat energibalansen och redovisar här de senaste sammanställda siffrorna från år 2003. Energibalansen är en kartläggning av energiflödet in och ut i regionen och syftar till att utläsa tendenser och förändringar inom energiområdet. Här jämförs år 2003 med år 2000 och till viss del med 1995. Energibalansen för Blekinge län visar att drygt hälften av den energi som används i länet kommer från förnyelsebara bränslen. Målet att till år 2010 vara till hälften självförsörjande på energi är mycket nära. Den totala energiomsättningen har under åren ökat från 7 750 GWh till 10 410 GWh, dvs. med 35 %. Industrisektorn har ökat sin energianvändning kraftigt vilket speglas i den ökade energianvändningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__3&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss