Barn, miljö och hälsa Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län 2006

Barn är inte små vuxna: - Barn är mer utsatta för luftföroreningar än vuxna eftersom de andas in mer luft per kroppsvolym än vuxna. - Barn har högre ämnesomsättning än vuxna och därför är deras intag av mat och dryck i förhållande till sin kroppsvikt större än hos vuxna. - En rad organsystem (t.ex. nervsystemet, hormonsystemet, immunsystemet) tar lång tid att utvecklas och är därför särskilt känsliga för exponering av ämnen i den omgivande miljön. Med andra ord är barn i vissa avseenden särskilt sårbara för miljöpåverkan. År 2003 genomfördes den första rikstäckande enkäten om barns miljö och hälsa. Enkäten riktade sig till barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år. I första hand besvarades enkäten av barnens föräldrar. Men 12-åringarna fick även besvara några frågor själva.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__1&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss