03- 05 sep 2024 klocka 12.00 - 16.00

Miljöövervakningsdagarna 2024

En kont vid sjökanten intill Kronobergs slottsruin.

Miljöövervakningskonten med Kronobergs slottsruin i bakgrunden.

Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för oss som arbetar med miljöövervakning eller berörs av ämnet på länsstyrelser, andra myndigheter, konsulter, ideella organisationer med flera. Konferensen är ett sätt att träffas för samverkan och för att fördjupa oss i aktuella miljöövervakningsfrågor.

I år är ni välkomna till Kronobergs län och vi har bokat konferenslokal på Växjö konserthus den 4-5 september 2024.

Programmet kommer att innehålla nedslag i nationell och regional miljöövervakning, presentation av nya metoder, nya resultat från de gemensamma delprogrammen, med mera. I år är temat Miljöövervakning i förändring.

I anslutning till Miljöövervakningsdagarna ordnas en samverkansträff om miljöövervakning för särskilt inbjudna på Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Träffen äger rum den 3 september i Länsstyrelsens lokaler på residenset i Växjö. Information skickas till särskilt inbjudna, och anmälan sker i formuläret nedan.

Välkomna till Kronobergs län och Växjö!

Program i korthet

Den 3 september (Samverkansträff om miljöövervakning för särskilt inbjudna)

 • 11.30-12.30 Lunch på restaurang PM & vänner för dem som vill och kan.
 • 13.00-17.00 Samverkansträff för särskilt inbjudna vid länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i residenset i Växjö, lokal Råshultssalen.
 • 19.00 Gemensam middag på restaurang PM & vänner för dem som vill och kan.

Den 4 september (Miljöövervakningsdagarna), klockan 10.00-17.00

Plats: Växjö konserthus, Västra Esplanaden 10-14, Växjö, Karl Birger Blomdahls-salen

 • Inledning, Maria Arnholm, landshövding Kronoberg, Peder Eriksson, operativa chefsgruppen för miljöövervakning, Länsstyrelsen Örebro, Marie-Louise Rydén chef för Miljömål- och kunskapsenheten, Naturvårdsverket och Mikael Krysell enhetschef MIljöövervakningsenheten, Havs- och vattenmyndigheten.
 • Vad paleogenetiken kan bidra med i miljöövervakningen, Anna Linderholm, docent Sedimentär Paleogenetik, CPG, Stockholms universitet.
 • eDNA och genetisk övervakning i akvatiska miljöer, Mattias Obst, Göteborgs universitet.
 • eDNA i praktiken, Henric Linge, Länsstyrelsen Kronoberg.
 • Om MIDAS och hur vi kan använda det, Simon Mårell, Länsstyrelsen Gävleborg.
 • Resultat från nationell miljöövervakning på IVL samt information om den nationella mossundersökningen som under 2025 fyller 50 år, Michelle Nerentorp, IVL och Marta Segura Roux, IVL
 • Projekt Cyanobloom och vad som händer i Södra Bergundasjön, Petra Philipson, Brockmann Geomatics, Måns Lindell/Signe Noresson, Växjö kommun.

Gemensam middag klockan 19.

Den 5 september (Miljöövervakningsdagarna), klockan 8.30-16.00

 • Förmiddagspromenad i Växjö om kommunens arbete med hållbar samhällsplanering, exempelvis sjörestaurering, ängsmark i staden, dagvattenhantering och principen 3-30-300 i praktiken. Måns Lindell och Sofia Gustafsson med medarbetare.

Plats: Växjö konserthus, Västra Esplanaden 10-14, Växjö, Karl Birger Blomdahls-salen

 • Information från GDP Exploatering av stränder, Tina Nilsson Länsstyrelsen Norrbotten.
 • Natur- och kulturvärden hos slåttermyrar i norra Sverige: Vad vet vi, vad händer och hur får vi bättre kunskap? Anders Glimskär, forskare SLU, Uppsala, Tina Nilsson, Länsstyrelsen Norrbotten och Urban Gunnarsson, Artdatabanken.
 • Hur kan ingrepp och negativ påverkan på våtmarker följas upp kopplat till miljömålet Myllrande våtmarker? Anders Glimskär, forskare SLU, Uppsala.
 • Nationell kartering av vegetationstyper inom öppen våtmark 2018-2022, Niklas Hahn, Brockmann Geomatics.
 • Vad säger fågel- och däggdjursövervakningen om landskapets utveckling i Sverige? Åke Lindström, Svenska fågeltaxering, Lunds universitet
 • Vad innebär restaureringslagen? Andreas Zetterberg, Naturvårdsverket

Posters

Det finns en liten yta att ställa upp posters på i anslutning till konferenslokalen. Meddela Louise om du vill använda dig av den möjligheten.

Övernattning

Övernattning bokar och betalar var och en själv. Det finns förbokade hotellrum på Stadshotellet (Elite Stadshotellet) och Växjö konserthus (Elite Park Hotell). Du bokar genom länkarna här på sidan, men observera att de utgår från att du behöver övernattning från den 3 september och framåt. Ändra om du har annat behov av övernattning. Länkarna fungerar fram till den 24 juli 2024.

Elite Stadshotellet, Miljöövervakningsdagarna 2024 Länk till annan webbplats.

Elite Park Hotel, Miljöövervakningsdagarna 2024 Länk till annan webbplats.

Det är på Elite Park Hotell som vi är under konferensen. Elite Stadshotellet är 10-15 minuters promenad från Konserthuset. Givetvis finns det fler hotell i Växjö.

Om plats, kostnad, deltagande, avbokning och resebokning

I år är det osäkert att anordna konferens, och vi har gjort vad vi kan för att hålla nere kostnaderna. Det innebär att vi inte kommer att ordna någon webbsändning från den fysiska konferensen. Vi hade 27 maj som avstämningsdatum inför beslutet om att konferensen skulle bli digital eller fysisk och det fanns då tillräckligt många anmälningar för att vi ska få täckning för våra kostnader för att kunna genomföra konferensen på plats. Nu har vi öppnat anmälan igen, lokalen har plats för 200 personer.

Full konferensavgift debiteras vid avbokning efter 31 maj, men du kan alltid överlåta din plats till någon annan. Kontakta Sara Selander om det blir aktuellt.

Var:
Samverkansträff för särskilt inbjudna 3 september på residenset, Kronobergsgatan 7, Växjö. Miljöövervakningsdagarna 4-5 september på Växjö konserthus, Västra Esplanaden 14, Växjö.
Kostnad:
Se priser i anmälningsformuläret.
Sista anmälningsdag:
15 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Observera att du inte är anmäld om du inte har fått en bekräftelse i din e-post.

Det finns 109 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 15 augusti klockan 23.59.

Jag anmäler mig till: * (obligatorisk)
Jag anmäler mig till:
Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss