Höga flöden i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Västermark

Nära Botsmark finns ett spännande naturreservat med en fin koja där du kan rasta eller övernatta. En vandringsled tar dig runt i området.

Myrar och kärr mellan skogsholmar skapar en känsla av vildmark i Västermark. En nio kilometer lång vandringsled tar dig ut bland myrar, tall- och granskogar. På två platser passerar leden över Kvarnbäcken.

Trästuga i skog.

Övernatta eller ta en rast i Kvarnbäckskojan

Kvarnbäckskojan ligger längs leden, cirka två kilometer från reservatsparkeringen. I kojan finns två våningssängar som rymmer 4–6 personer, underslafarna är bredare. Kojan ligger längs leden, cirka två kilometer från reservatsparkeringen.

Kojan är olåst och övernattning är gratis. Det är enkelt boende med sovplatser, kamin, bord och stolar. Det går inte att boka kojan eller sovplatserna.

Viktig miljö för hotade arter

Lavskrika, spillkråka och ovanliga lavar som kortskaftad ärgspik och dvärgbägarlav är exempel på arter som skyddas i reservatet. Det är arter som bara trivs i gamla, orörda skogar och som har det kärvt i det moderna skogslandskapet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Västermark. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på befintlig skoterled på snötäckt, väl tjälad mark.
 • Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade, med undantag för att ta torra, döda kvistar för att använda till lägereld.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för icke fridlysta blommor samt bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med organiserad friluftslivsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1998, 2004, 2022

Storlek: 304 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger 3 kilometer nordväst om Botsmark och gränsar mot vägen mellan Botsmark och Vindeln.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss