Kunde inte hitta någon publikation med hjälp av den adressen.

    found: false
    esc_context : 39
    esc_entry: 285
    pubURL: https://catalog.lansstyrelsen.se/store/39/resource/285
    searchString: metadata.pubGUID:"https://catalog.lansstyrelsen.se/store/39/resource/285" AND (template:91.e1a064b184b9169c1e1fa64)