Naturreservat i Uppsala län

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur. Välkommen att leta efter din favoritplats!

Många arter av växter och djur är idag hotade och i vissa fall på väg att försvinna. Ofta är orsaken till detta att deras livsutrymmen krymper i och med att de miljöer dessa arter behöver för att överleva försvinner i snabb takt. Några exempel på sådana miljöer är gammal skog med mycket död ved, äldre lövrik skog och olika typer av våtmarker.

Geologiskt intressanta formationer och landskapsbilder kan också skyddas som naturreservat. Flera av våra äldre reservat utgörs av hagmarker och andra typer av hävdade miljöer. Även marina miljöer och sötvattensmiljöer kan bli reservat. Här kan du läsa mer om hur och varför reservat bildas.

Kartor
Kartorna som finns på sidorna för varje reservat fungerar tyvärr inte i alla webbläsare, men du kan söka reservat i kartan på denna sida, eller öppna kartan i helskärmsläge för att få större karta.

 

Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen