Naturreservat i Uppsala län

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur. Välkommen att leta efter din favoritplats!

Många arter av växter och djur är idag hotade och i vissa fall på väg att försvinna. Ofta är orsaken till detta att deras livsutrymmen krymper i och med att de miljöer dessa arter behöver för att överleva försvinner i snabb takt. Några exempel på sådana miljöer är gammal skog med mycket död ved, äldre lövrik skog och olika typer av våtmarker.

Geologiskt intressanta formationer och landskapsbilder kan också skyddas som naturresevat. Flera av våra äldre reservat utgörs av hagmarker och andra typer av hävdade miljöer. Även marina miljöer och sötvattenmiljöer kan bli reservat. Här kan du läsa mer om hur och varför reservat bildas.

Kartor
För vissa av våra besökare fungerar inte kartorna på dessa sidor. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Vi beklagar detta. Länsstyrelsernas IT-service arbetar på en lösning, men under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller kartverktyget Skyddad natur för att se var naturreservaten ligger. (Här ser du vilka system som är kompatibla med Silverlight, se "System Requirements".)

 

Get Microsoft Silverlight

Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen