Naturreservat

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.

På Gotland finns två naturreservat som förvaltas av Region Gotland, Galgberget och Södra hällarna.

Följande naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län, med undantag av Stora Karlsö som förvaltas av markägaren.
0Naturreservatsskylt Foto: Lena Pettersson
 

 Hitta de gotländska reservaten

Bild: Karta över Gotland

Har du problem att se kartorna kan det bero på att programmet Silverlight som behövs för att visa kartorna inte fungerar i webbläsaren Chrome som har valt att blockera tjänsten.

Vi rekommenderar dig att testa en annan webbläsare som Internet Explorer 11 eller senare.

För detaljerade kartor och info, gå in på respektive länk nedan.

 Content Editor