Nyhetsarkiv 

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, PressmeddelandeRensa urval
Din sökning gav 40 träffar
 • Bostadslösningar vid mottagande av nyanlända

  Bostäder för nyanlända
  2016-04-21 Pressmeddelande:

  Närmare 6 700 nyanlända med uppehållstillstånd kommer i år att anvisas till kommunerna i Stockholms län med stöd av den nya bosättningslagen som började gälla 1 mars. Det är kommunernas ansvar att ord...

 • Beslut om fartbegränsning i Furusundsleden

  Furusundsleden
  2016-04-21 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har beslutat om fartbegränsning i den drygt tio kilometer långa delen av Furusundsleden i Österåkers kommun som utretts med avseende på stranderosionsskador orsakade av sjötrafiken.

 • Stockholm 2016 – full fart framåt

  Full fart framåt 2016
  2015-12-01 Pressmeddelande:

  I dag överlämnar Länsstyrelsen rapporten ”Stockholm 2016 – full fart framåt” till regeringen. Den visar att regionen utvecklas positivt – men att arbetet med att åtgärda brister när det gäller til...

 • Pressinbjudan: Fördjupad presentation av cykelbokslut 2015

  Regional cykelplan
  2015-10-09 Pressmeddelande:

  Våren 2014 lanserades en regional cykelplan för Stockholms län 2014–2030. Målet är att cykeltrafiken i länet år 2030 ska utgöra 20 procent av det totala resandet Den 13 oktober presenteras det ...

 • Bostadsbyggandet fortsätter att öka

  Nybyggda bostäder
  2015-06-11 Pressmeddelande:

  I år förväntas produktionen av 16 000 nya bostäder att påbörjas i länet. Det visar Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2015”. – Det byggs väldigt mycket i ...

 • Rekommendationer för ny bebyggelse runt Mälaren

  Rapportens framsidesbild
  2015-03-10 Pressmeddelande:

  Mälaren har stor översvämningsrisk i dag. Därför har länsstyrelserna i regionen nu tagit fram gemensamma rekommendationer för på vilka nivåer ny bebyggelse runt sjön kan planeras. Rapporten pr...

 • Kungliga nationalstadsparken fyller 20 år

  Kungliga nationalstadsparken logotyp
  2015-03-02 Pressmeddelande:

  I år är det tjugo år sedan Kungliga nationalstadsparken bildades. Detta uppmärksammas med en rad aktiviteter i parken under hela året. Samtidigt pågår en utveckling av parken för 100 miljoner kr...

 • Ny rapport: Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Hemlöshetsrapportens omslagsbild
  2015-01-28 Pressmeddelande:

  För tre år sedan fick länsstyrelserna i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet. I dag överlämnas slutrapporten till regeringen. Av den framgår bland annat att: ...

 • Rekordstort bostadsbyggande fortsätter

  Bild från rapportens framsida.
  2014-06-12 Pressmeddelande:

  Inte sedan miljonprogrammets tid har det byggts så mycket bostäder i Stockholms län som under 2013. Och trenden ser ut att fortsätta, första kvartalet i år påbörjades lika många bostäder som under ...

 • Målen för bostadsbyggandet nås troligen under 2014 och 2015

  Lyftkranar
  2014-03-27 Pressmeddelande:

  Det byggs allt mer bostäder i Stockholms län – och målet för nyproduktionen i regionen ser ut att kunna nås under 2014 och 2015. Det visar ”Bostadsmarknadsenkäten 2014” som Länsstyrelsen publicera...

 • Lovön blir naturreservat

  Lovö, Berga.
  2014-03-18 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har fattat beslut om naturreservat på Lovön med kringliggande öar i Ekerö kommun. – Vi är mycket glada att vi nu får ett långsiktigt skydd för det värdefulla område som Lovön med omn...

 • Regional jämställdhetsstrategi framtagen

  Man och kvinna
  2014-02-20 Pressmeddelande:

  I dag presenterades den regionala jämställdhetsstrategin för Stockholms län. Strategin pekar ut vad regionen behöver göra för att motverka skillnaderna i livsvillkor för kvinnor och män. – Det g...

 • Kollektivtrafik och cykelåtgärder i förslag till ny länsplan

  Foto: Christina Fagergren
  2013-12-16 Pressmeddelande:

  Nu har Länsstyrelsen Stockholm överlämnat förslaget till ny länsplan för åren 2014–2025 till regeringen. Av totalt 8,4 miljarder kronor vill Länsstyrelsen satsa 73 procent på kollektivtrafik, 19 pr...

 • Rapport till regeringen: ”Nödvändiga åtgärder i Stockholms län”

  Ny rapport överlämnad till regeringen
  2013-11-20 Pressmeddelande:

  I dag överlämnar Länsstyrelsen rapporten ”Stockholm 2014 – full fart framåt” till regeringen. Den visar att regionen utvecklas positivt – men att flaskhalsar när det gäller till exempel bostäder, i...

 • Handlingsplan för Stockholmsregionens framtid

  Tecknad bild
  2013-10-07 Pressmeddelande:

  I dag presenteras den handlingsplan som ska göra Stockholmsregionen till världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025. Planen innehåller en rad konkreta åtgärder som flera av de viktigaste regi...

 • Mälarens vattenpris till Enköpings kommun

  Logotyp Mälarens vattenpris
  2013-08-29 Pressmeddelande:

  Mälarens vattenpris för 2013 går till Enköpings kommun. Priset är ett erkännande av det innovativa arbete som kommunen bedriver för att rena dagvattnet från tungmetaller och näringsämnen innan det ...

 • Ny rapport om hoten mot Mälaren

  Mälaren
  2013-08-29 Pressmeddelande:

  I dag överlämnas en ny rapport om Mälarens framtid till regeringen. I rapporten föreslås en rad analyser för att kunna förutse klimatförändringarnas konsekvenser för Mälaren och samhällsutvecklinge...

 • Ny rapport om Mälaren: framtida hot och möjliga lösningar

  Logotypen
  2013-08-22 Pressmeddelande:

  På Mälarkonferensen 2013 samlas några av de främsta experterna på vattenfrågor för att diskutera Mälarens framtid och hälsa. Under konferensen presenteras bland annat en ny rapport om hoten mot Mäl...

 • Trädgårdsmästarbostad vid Tyresö slott blir byggnadsminne

  Trädgårdsmästarbostaden vid Tyresö slott
  2013-07-16 Pressmeddelande:

  Den så kallade trädgårdsmästarbostaden vid Tyresö slott blir byggnadsminne, enligt Länsstyrelsens beslut, och får en yttre upprustning sedan en överenskommelse om ekonomisk ersättning gjorts mellan äg...

 • Pressinbjudan: Länsstyrelsen pratar samhällsutveckling i Almedalen

  Trädgårdsmästarbostaden vid Tyresö slott
  2013-06-27 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen genomför – och deltar i – en rad aktiviteter under Almedalsveckan i Visby. På schemat står bland annat tillväxt, hedersproblematik, bostäder, direktflyg och utveckling av landsbygden. – Almedalsveckan är en bra möjlighet att prata samhällsutveckling med beslutsfattare och andra, ...