Nyhetsarkiv 

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, Nyhet, 2012Rensa urval
Din sökning gav 30 träffar
 • Ny plan visar inriktningen för Nationalstadsparkens utveckling

  Omslag Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken
  2012-12-19

  Det ska bli enklare att ta sig till Nationalstadsparken – såväl till fots och med cykel som med buss, tunnelbana och båt. Det är några av de mål som presenteras i den vård- och utvecklingsplan för ...

 • Minskad kontanthantering skapar problem

  Omslag Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken
  2012-12-06

  Hanteringen av pengar går mot allt mer tekniskt avancerade lösningar på internet eller via mobiltelefonen. Det gör det svårare för dem som inte använder modern teknik när bankkontoren slutar med kontanter. Det visar en ny rapport från länsstyrelserna.

 • Invigning av ”Stockholm on the Move”

  utsällningslogotyp
  2012-11-19

  Den 22 november inviger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd utställningen ”Stockholm on the Move” – om regionens framtida infrastruktur och stadsbyggnad. Länsstyrelsen är samarbetspartne...

 • Brister i dricksvattenförsörjningen analyserade

  Dricksvatten
  2012-11-19

  Länsstyrelsen har överlämnat 2012 års risk- och sårbarhetsanalys till regeringen. Den visar bland annat att störningar i el- och teletrafiken samt bränsleförsörjning riskera att skapa stora problem...

 • Restaurering ger livskraft åt Torsåkers lindallé

  Torsåkers lindallé.
  2012-10-24

  Just nu pågår en omfattande restaurering av lindallén vid Torsåkers säteri i Upplands Väsby. Lindallén består av över 150 träd, de flesta planterade på 1700-talet. De ålderstigna lindarna har unde...

 • Ny rapport: Fler flyglinjer till Arlanda ger miljardvinst

  Flygplan
  2012-10-17

  En ny rapport visar att tio nya internationella direktlinjer till Arlanda flygplats skulle ge stora ekonomiska vinster för såväl passagerare som näringsliv. Rapporten presenteras i dag vid ett semi...

 • Skåda havsöring med Henrik C Andersson

  Havsöring.
  2012-10-16

  Följ med länsfiskekonsulent Henrik C Andersson till Vitsån i Haninge, där havsöringen just nu vandrat upp för att leka. – Vitsån är ett av länets bästa vattendrag om man vill titta på lekande havsö...

 • Nya rapporter: Så kan Stockholmsregionen bli mer innovativ

  Två nya rapporter presenteras
  2012-10-12

  Länsstyrelsen publicerar idag två nya studier om hur Stockholmsregionens innovationsarbete kan stärkas: • En internationell utblick över åtta framgångsrika europeiska och nordamerikanska storstadsr...

 • För stor vinstutdelning i två kommunala bostadsbolag

  balkonger
  2012-09-27

  Två kommunala allmännyttiga bostadsbolag i Stockholms län har fört över för mycket pengar till sina ägare. Det visar den sammanställning som Länsstyrelsen gjort. Rapporten skickas nu till Boverket.

 • Ny rapport: Överdäckningar – en kunskapsöversikt

  Överdäckningar
  2012-09-19

  Överdäckningar blir allt vanligare i storstadsbebyggelsen. Men vilka är fördelarna, och vilka faror finns det? För att svara på dessa och andra frågor har Länsstyrelsen tagit fram en kunskapsöversi...

 • 200 000 kr till Akademisk kvart

  Balkonger. Foto: Jenny Frejing
  2012-07-04

  Bostadsbristen är en av flaskhalsarna i Stockholmsregionen, och en av de hårdast drabbade grupperna är studenter. Därför har Länsstyrelsen anslagit 200 000 kr till andrahandsförmedlingen Akademisk ...

 • Insatserna för god vattenkvalitet måste öka

  God vattenkvalitet? Foto: Camilla Wessberg, Länsstyrelsen i Uppsala län.
  2012-07-02

  Det återstår mycket arbete för att nå god vattenkvalitet i Sverige. Det konstaterar de fem regionala vattenmyndigheterna när 2011 års åtgärdsarbete sammanställts. – Ett av Stockholmsregionens b...

 • Ny rapport: Infrastruktur och bostäder avgör regionens attraktionskraft

  Foto: Christina Fagergren
  2012-06-13

  Infrastrukturen och bostadsförsörjningen behöver stärkas för att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att attrahera företag och arbetskraft. Det visar en ny studie som Länsstyrelsen och Trafikver...

 • Dykförbud vid vraket efter ”Resande Man”

  Dykförbud vid Resande Man
  2012-06-08

  Länsstyrelsen har i dag fattat beslut om dykförbud vid vraket efter vad som tros vara kronoskeppet ”Resande Man”. Förbudet gäller ett område med 300 meters radie väster om Bodskär och Norrskär i Ny...

 • Chris Heister: ”Äpplen och päron i bostadsdebatten”

  Debatt om bostadsförsörjningen
  2012-05-14

  Att få ner handläggningstiderna när det gäller överklagade bygglov är viktigt, men det har nästan ingenting att göra med hur vi löser bostadsbristen i Stockholms län. Det skriver landshövding Chris...

 • Tillgänglighet – en förutsättning för jämlikhet

  Kvinna med rullator vid buss. Foto: Hans Ekestang/SL
  2012-05-11

  Tillgänglighet handlar om alla människors lika rätt att fritt kunna röra sig i samhället och själva bestämma över sina liv. För att diskutera hur det kan avspeglas i kommunernas översiktsplaner och...

 • Gamla träd i stadsmiljö – så kan de räddas

  Foto: Maria Lilja
  2012-04-27

  Gamla träd har stora biologiska och kulturella värden – även i storstäder. Länsstyrelsen är därför medarrangör av konferensen ”Ancient trees in urban environments” som bland annat handlar om hur d...

 • Mats Hedenström ny tillväxtdirektör på Länsstyrelsen

  Mats Hedenström.
  2012-04-17

  Mats Hedenström har tillträtt tjänsten som tillväxtdirektör på Länsstyrelsen. – Jag har en djupt rotad kärlek till Stockholm och ser det som en ynnest att få arbeta för regionens utveckling, säger ...

 • Länet växer – hela listan, kommun för kommun

  Illustration - diagram
  2012-04-02

  Befolkningen i Stockholms län fortsatte att växa i rask takt under 2011, om än med knappt tusen färre än under rekordåret 2009. Förra året blev vi drygt 37 000 fler länsinvånare. Året innan var motsva...

 • Hembygdsgårdar får dela på en miljon kronor

  Kista gård
  2012-03-30

  Länsstyrelsen har fattat beslut om en miljon kronor i bidrag för information om – och vård och upprustning av – länets hembygdsgårdar.