Ängsö nationalpark

Ängsö nationalpark var en av Sveriges och Europas första nationalparker när den bildades 1909. Ängsö är en ovanlig nationalpark med sitt välbevarade odlingslandskap.

Blomsterprakt och fågelliv

Ängsö nationalpark ligger i Roslagens innerskärgård söder om Norrtälje. På ön finns ett äldre odlingslandskap med slåtterängar, naturbetesmarker och en gammal gårdsmiljö. På våren finns här en fantastisk blomsterprakt med gullvivor, vitsippor och olika orkidéer. Det finns också ett rikt fågelliv och besökaren kan bland annat se fiskgjuse och havsörn här.

På 1600-talet bestod Ängsö av två holmar med ett smalt sund emellan. Landhöjningen har med tiden gjort att de två holmarna växte och sundet blev ett vassbälte. Vassen användes sedan till kreatursfoder. Idag har det gamla sundet förvandlats till gröna ängsmarker.

Utställning och naturstig

På Ängsö finns en utställning om nationalparken i rastboden och en naturstig att vandra.  Naturbevakaren på ön erbjuder guidade turer dagligen.

Hitta hit

Turtrafik till Ängsö nationalpark utgår från Strömkajen i Stockholm Waxholmsbolaget, (Blidösundsbolaget) under sommarmånaderna. 

Den som kommer med egen båt kan lätt lägga till vid ön. Den östra sidan är dock fågelskyddsområde med tillträdesförbud under perioden 1 februari - 15 augusti.

Ordningsföreskrifter

Läs mer om vilka föreskrifter som gäller i Ängsö nationalpark.

 

 Ängsö nationalpark

Utflyktsguiden

Informationsfolder

Informationsfolder (english)

Informationsfolder (deutsch)

Skötselplan

Naturvårdsverkets webbplats

Fakta

Kommun: Norrtälje

Bildad år: 1909

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Area (ha): 190 varav vatten 117

För besökaren: På Ängsö finns rastbod, utställning, torrdass och naturstig m.m.