Skydd av Skånsk natur

Naturen har flera skyddsformer. Under varje skyddstyp får du mer information om var de finns, vad de innebär och hur de förvaltas.

Naturreservat 

Nationalparker 

Natura2000 

ovrigaskyddsformer 

 

 

 Utflyktsmål, naturguidningar och allemansrätt

 Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur

 

Innehåller inte strandskydd eller landskapsbildsskydd