Naturreservat 

I Jämtlands län finns mer än 90 naturreservat och en nationalpark som tillsammans täcker en yta större än 512 000 hektar. De största naturreservaten finns i fjällområdet, men de flesta till antalet ligger nedanför fjällen.