Vallda Sandö (Kungsbacka)


Vallda Sandö är inte som namnet antyder en ö utan en halvö. Här kan du både skåda fågel och blommor eller ta ett bad. Här finns något för de flesta smakriktningarna – långgrunda sandstränder såväl som badvänliga klippor.

Naturreservatet domineras av en bergig halvö med fyra uddar samt fem mindre öar. De låglänta strandängarna översvämmas årligen och bildar botaniskt intressanta saltängar. Längst ut på strandängen hittar man små skogar av styv glasört. Det är en liten och köttig växt som bara växer på saltpåverkad mark längs med västkusten. Längre inåt land finns fler saltberoende växter som saltört, saltmålla och salttåg. På några ställen har salthalten blivit så hög att sterila grå saltöknar bildats. Mer färg är det då om sensommaren eller den tidiga hösten då den sällsynta och hänsynskrävande marrispen blommar i ljust violetta färger. Även det är en art som bara växer längs saltrika marker på västkusten.

Naturen längre ut på halvön är ganska typisk för kusten i norra Halland. Här finns såväl kala klippor, sandiga vikar som ljunghedar och fukthedar. I bergssvackorna finns enbuskmarker och kärr.

Här trivs många fåglar

På strandängarna är fågellivet rikt. Tidigt på året kan man se sjungande sånglärkor hänga högt uppe i luften. Samtidigt flyger tofsviporna av och an med dunkande vingslag över ängen. Både sånglärkan och tofsvipan är för många uppskattade vårtecken eftersom de brukar komma när vi går mot varmare och ljusare tider. Fåglarna vill gärna sätta igång med häckningen tidigt om våren innan gräset blir för högt. På grund av fågellivet är det under perioden 1 april till 15 juli förbjudet att beträda strandängarna och de intilliggande vattenområdena. Förbudet gäller inte vägen ut till halvön.

Blicka ut över havet

Från bergsknallarna har du en fin utblick över hav, land och den nordhalländska skärgården. Det är vackra vyer som förmodligen även bronsålderns folk tog till sig och uppskattade. På de två uddarna Kalven och Sandöknapp ligger nämligen flera stora gravrösen från denna tid.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • årligen under tiden 1 april - 15 juli beträda strandängarna eller att uppehålla sig i vattenområdet intill ett avstånd av 50 meter från stranden, förbudet avser ej den befintliga vägen till halvön,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada vegetationen t.ex. plocka eller gräva upp växter,
 • störa djurlivet,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • framföra motorfordon annat än på anvisad väg/plats,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller katt,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
 • anbringa affisch, inskrift eller annan störande anordning.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Strandängar, klippor, hällmarker

Kommun: Kungsbacka

Areal: 349 hektar varav 333 hektar land

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Kungsbacka kommun, Västkuststiftelsen och privat

Förvaltare: Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

Vallda Sandö ligger på Onsalahalvöns nordvästliga sida.

Vägbeskrivning: Kör väg 158 från Kungsbacka mot Särö och sväng vänster där det bland annat är skyltat mot Vallda och Sandö och sedan direkt höger mot Sandö. Efter cirka 4 kilometer leder en grusväg ut till parkeringen i reservatet. En parkeringsavgift tas ut på sommaren.

GPS (WGS84): Lat N 57° 29’ 13" Lon E 11° 55’ 49" (parkeringen)

Med kollektivtrafik: Hållplats "Sandö" ligger precis där reservatet börjar. Härifrån är det cirka 1 kilometer till parkeringen.


Strandskatan (Haematopus ostralegus) är en stor vadarfågel med ett vingspann på ungefär 80 cm. Foto: Lars-Åke Flodin.

 


Vadaren tofsvipa (Vanellus vanellus) trivs i våtmarker och på strandängar. Den anländer till Sverige på vårvintern och är för många ett kärt vårtecken. Foto: Örjan Fritz.