Virsehatt (Halmstad)


Virsehatt är ett berg som höjer sig likt en kupol över Sennans dalgång. Här finns fina leder och vackra vyer. Vill du ha en liten tuffare vandring går du uppför berget där du kan njuta av den storslagna utsikten. I reservatet finns det även en digital skattjakt som passar bra för barn. Håll även utkik efter trollet!

Vid foten av Virsehatt leder en markerad stig brant uppför mot bergets topp. Stigen fortsätter sen över och runt berget. På sommaren kan du känna doften av vildkaprifol sänka sig över klipporna. I bergets sluttningar och rasbranter växer även gott om ek medan det längre upp på krönet är boken som dominerar. I norr ligger bergets frodigaste del där örter som vårlök, ormbär och blåsippa tränger upp genom den bruna mattan av fjolårslöv när våren ger sig till känna.

De låglänta delarna söder och väster om berget utgörs av hagmark med ek, hassel och enbuskar. Detta område betas av får liksom det lite fuktigare området ner mot Sennan där al och björk dominerar.

Digital skattjakt och ett troll

Det finns en digital skattjakt i reservatet som passar bra för barn. Karaktären Virse berättar en spännande historia från 400-talet om några bröder som gömt tre skatter i Virsehatt. Med hjälp av kartan kan du hitta skatterna, och vid varje ställe finns ett nytt klipp att lyssna på. Ta med telefon eller surfplatta och lyssna på de spännande berättelserna via QR-koderna. Skattjakten går hela vägen upp på berget. I reservatet kan du träffa både Virse själv och ett troll som "gömmer sig" på en avsats i berget.   

Ättestupa med utsikt

Från berget har man en magnifik vy över Sennans dalgång och ända ut till havet. Branterna stupar lodrät neråt. Det sägs att de under forntiden användes som ättestupa av åldringar. När de inte längre kunde försörja sig själva eller bidra till arbetet på gården kastade de sig ner mot en säker död. Om detta är sant eller inte tvistar de lärde, men vid ett av krönen finns hällar med skålgropar vilket tyder på att Virsehatt i alla fall har varit någon form av offerplats under bronsåldern. På toppen av berget finns även murrester från en fornborg, en fornlämning som är sällsynt i denna del av Halland. Till fornborgen kunde bygdens söner och döttrar fly vid oroliga tider. Med tanke på Virsehatts naturliga stup och branter var nog fornborgen svårintagen.

Värdefullt vattendrag

Sennanån utgör en viktig del av reservatet. Utmed ån växer al som bildar en ridå längs vattnet. Hassel och rikligt med hallonbuskar finns också här. Bottenfaunan är värdefull vilket inverkar positivt både på fågel och fisk. Lax och öring reproducerar sig i ån och kungsfiskare, strömstare och forsärla söker föda i området. Nere vid Sennan finns det också en eldplats.  

Hallands första naturreservat

År 1935 köpte Enslövs hembygdsförening Virsehatt med omgivning för 2 000 kronor. Året därpå invigde dåvarande landshövding Hilding Kjellman naturparken Virsehatt och ryggåsstugan som ligger vid foten av berget. Invigningen beskrevs som en stor folk- och hembygdsfest med runt 1 500 deltagare. Ytterligare ett år senare blev Virsehatt fridlyst och Halland fick därmed sitt första naturreservat.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada vegetationen t.ex. genom att, plocka eller gräva upp växter,
 • klättra i boträd,
 • tälta,
 • framföra motordrivet fordon,
 • rida,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund,
 • snitsla spår,
 • ordna orienteringskontroll eller skytte,
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog och hagmark

Kommun: Halmstad

Areal: 16 hektar

Skyddat sedan: 1937

Ägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från vägen mellan Oskarström och Simlångsdalen välj väg mot Virshult, eller kör till Sennan och välj där Virshultsvägen. Parkering finns vid reservatet.

 Content Editor

​Reservatet ligger i Halmstads kommun, strax öster om Oskarström.

Bil: Från vägen m­ellan Oskarström och Simlångsdalen, välj väg mot Virshult, eller kör till Sennan och välj där Virshultsvägen. Parkering finns vid foten av kupolen.

GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 40" Lon E 13° 1’ 9" (parkeringen)

Kollektivtrafik: Hållplats "Oskarström Årniltsvägen Vrenninge", två kilometer från reservatet. Härifrån kan man följa vägen rakt österut för att komma till Virsehatt.

 

Välkommen att prova vår digitala skattjakt i Virsehatt!

Till skattjakten

 English

Brittisk flagga 

Virsehatt is a mythical mountain that at different points in history was said to be a precipice, an ancient castle (see adjacent board) as well a place where trolls hold their Christmas feasts. The mountain rises like a deciduous forest dome over the surrounding landscape. The mountain consists mainly of hard rock known as gneiss that has resisted the mighty forces of the inland ice. Basic greenschist hepatica also grows on certain parts of the mountain. If you follow the path to the top you will encounter plenty of beautiful views. Continue down the north side of the mountain and you will arrive at the river Sennan, and a beautiful pasture with trees. Here, you may also find a designated area for barbequing or where you can enjoy your packed lunch.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturschutzgebiet Virsehatt! Virsehatt ist ein Mythenumwobener Berg, von dem man erzahlt, er sei einmal sowohl ein Todesfelsen fur alte Menschen, eine Fluchtburg (siehe das Schild nebenan) als auch ein Ort gewesen, wo die Trolls Weihnachten gefeiert haben. Der von Laubwaldern bedeckte Berg erhebt sich wie eine Kuppel uber die umliegende Landschaft. Der Berg besteht vor allem aus Gneis – ein hartes Gestein – das gegen die machtigen Krafte des Inlandeises Bestand gehabt hat. Hier findet man auch den basischen Grünstein – dadurch gedeiht hier u.a. das Leberblumchen an einigen Teilen des Berges. Wenn Sie auf dem Pfad in Richtung Gipfel weiterwandern, können Sie den Ausblick vom Weg aus genieβen. Wenn Sie dann auf der Nordseite des Berges abwarts wandern, kommen Sie zum Fluss Sennan und zu einem schonen waldbewachsenen Weidenland. Hier gibt es auch eine Feuerstatte, wo Sie Wurstchen grillen oder Ihren Proviant genieβen konnen.

Laxhane i lekdräkt
Hallands landskapsdjur är lax (Salmo salar). Här ses en laxhane i lekdräkt. Foto: Hans Schibli.

Blåsippa
Om våren blommar blåsippa (Hepatica nobilis) i reservatet. Foto: Lars-Åke Flodin.


Kungsfiskaren (Alcedo atthis) lever vid trädkantade åar och floder. Precis som namnet antyder är den färggranna fågeln en skicklig fiskare. I Sverige är kungsfiskaren rödlistad som sårbar. Foto: Kaj Krutfelt.