NaturreservatNatura 2000

Hykjeberget 

Hykjeberget med sina branta stup i söder är ett slående inslag i landskapet. Nedanför stupet vidtar blockrika raskanter och längre ner ligger partier som är välkända för sin flora. Här finner man bland annat Dalarnas individrikaste bestånd av lind, men även lönn, skogstry, sötvedel, getrams och gaffelbräken.

En lodrät bergvägg. Långt nedanför syns skogar och en sjö.
Hykjebergets brant är verkligen brant! Nedanför breder skogarna ut sig och man har en milsvid utsikt

Fin utsikt från nästan 600 meters höjd!

Hykjeberget är ett mäktigt bergsparti cirka 10 kilometer nordöst om Älvdalens samhälle. Själva bergets hjässa når upp till en höjd av 594 meter över havet. Nedanför topplatån mot söder formerar sig berget i en närmast lodrät bergvägg på cirka 100 meter. Nedanför stupet vidtar blockrika rasbranter och längre ned avtar bergets branthet successivt.

Från bergets topp och det intilliggande brandtornet har man en imponerande och vidsträckt utsikt. Berget är också ett välkänt utflyktsmål och kan nås via en stig västerifrån älvdalshållet.

Redan Linné besökte Dalarnas flesta lindar

Sin ryktbarhet har Hykjeberget främst erhållit i egenskap av utpräglat sydväxtberg.

Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida som vätter mot söder, öster eller väster.

Redan Linné besökte och beskrev 1734 den säregna floran nedanför bergsbranten. Här kan man finna för trakten ovanliga arter som lönn, lind, skogstry, sötvedel, getrams och gaffelbräken. Lindarna växer i sex mer eller mind- re väl skilda bestånd. Till antalet är de flera än 40 och utgör ett av Dalarnas individrikaste lindbestånd. Orsaken till den rika växligheten står att finna i näringsförhållandena och ett gynnsamt klimat. Det södervända bergsstupets värmemagasinerande förmåga medför att berget avger värme främst under höst och vinter. Detta ger upphov till ett tillräckligt bra lokalklimat för krävande växtlighet.

Sydväxtberg i Dalarna

Hykjeberget är ett så kallat sydväxtberg. Andra naturreservat som är sydväxtberg är Våckelberget, Djurmo klack, Tvärstupet och Bispbergs klack.

Foto: Bildspelet: Ingemar Rehnström, klippbrant: Lennart Bratt

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar och lavar,
- elda annat än på anvisad plats,
- tälta,
- fånga eller insamla djur,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- köra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och förvaltning,
- klättra i bergsbranten.

Lysningspresenten från Dalfolket – en bänk med utsikt

I samband med lysningen för Prins Carl Philip och Sofia Hellqvist den 17 maj 2015, överlämnades dalfolkets gåva till paret – en bänk i röd sandsten på Hykjebergets topp. Naturreservatet planeras att utvidgas så även delen på Älvdalssidan ingår i reservatet. När detta träder i kraft, förhoppningsvis i samband med parets ettåriga bröllopsdag, kommer både nya delen av reservatet samt den kungliga bänken att invigas. I bänken kommer deras namn vara inristade. På den kommer såväl kungligheter som andra vandrare, kunna vila.

Landshövding Maria Norrfalk håller upp tavlan som föreställer utsiktsplatsen på Hykjeberget
Landshövding Maria Norrfalk med symbolen på gåvan i form av en målning av Lennart Sand.

Fakta om Hykjeberget

Bildades: 1990
Storlek: 69 ha
Kommun: Mora
Läge: Reservatet ligger ca 10 km nordöst om Älvdalens samhälle.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet. Stigar leder fram till reservatet från vändplanerna sydväst och nordväst om området. Se detaljkartan nedan.
Folder: Beställ foldrar här

Karta

Get Microsoft Silverlight