Nyheter 

Urval: Lantbruk & landsbygd, Lantbruk, 2010Rensa urval
Din sökning gav 36 träffar
 • Frivilliga vattenvårdsåtgärder kring Rönne å - informationskväll för lantbrukare

  2010-11-09 Pressmeddelande:

  Den 11 november bjuder Länsstyrelsen i Skåne län tillsammans med LRF in lantbrukare i Ängelholms kommun för att visa möjligheterna till frivilliga vattenvårdsåtgärder längs Rönne å. Målet är att motverka översvämningar och övergödning av områdena omkring ån.

 • Nu får nio av tio lantbrukare i Skåne och Blekinge miljöersättningar

  2010-09-30 Pressmeddelande:

  I mitten av oktober betalas miljöersättning och kompensationsbidrag ut till nio av tio lantbrukare i Skåne och Blekinge. Resten betalas ut i slutet av december. Skåne och Blekinge hamnar därmed över genomsnittet i landet för andelen jordbrukare som i oktober får en delbetalning av miljöersättningar ...

 • Vad är min lantbruksfastighet värd?

  2010-09-02

  Det finns mycket lantbruksfastigheter på marknaden i Skåne just nu, men hur mycket är en lantbruksfastighet egentligen värd? En fingervisning kan finnas i ”Jordartklassificeringen”.

 • Länsstyrelsen skärper tillsynen av dödsboägda lantbruksfastigheter

  2010-08-26

  Om det i ett dödsbo ingår lantbruksfastighet måste inne-havet avvecklas senast fyra år efter året för dödsfallet. Anledningen är att ägandeformen kan leda till att brukandet och förvaltningen av fastigheterna försvåras. Länsstyrelsen har tillsynen över avvecklingen, vid behov kan vite utfärdas.

 • Både Jordbruksverket och Länsstyrelsen är ute och mäter dina marker 

  En av Länsstyrelsens arealkontrollanter i fält. Foto: Helena Pettersson
  2010-08-25

  Jordbruksverkets blockinventering har pågått sedan 2008 och bedöms pågå året ut. Länsstyrelsen upprättar årligen åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar samt kontrollerar SAM-ansökan och åtaga...

 • Den 1 september är nytt sista sådatum för fånggrödor i Skåne

  Nyuppkommen oljerättika i stubb. Foto: Cecilia Ingvarsson
  2010-08-20

 • Rekordutbud av jord- och skogsfastigheter

  Nyuppkommen oljerättika i stubb. Foto: Cecilia Ingvarsson
  2010-08-03

  Enligt fackpressen har det under de senaste månaderna funnits ett rekordartat utbud av jord- och skogsfastigheter. Jordförvärvslagen reglerar inköpsmöjligheten av fastigheter, men i Skåne prövas enbart juridiska personers (dvs. bolags) inköp från fysiska personer.

 • Länsstyrelsen i Skåne ska hålla behörighetskurser – i Blekinge!

  Nyuppkommen oljerättika i stubb. Foto: Cecilia Ingvarsson
  2010-08-02

  Vintern 2010/11 kommer Länsstyrelsen i Skåne att hålla behörighetskurser i Blekinge. Två kurser är planerade och platsen är Bräkne-Hoby.

 • Efter midsommar blommar Stånds. Vad gör du åt det?

  Nyuppkommen oljerättika i stubb. Foto: Cecilia Ingvarsson
  2010-07-05

  Stånds är ett naturligt inslag i den svenska floran men kan vara giftig för betande djur. Länsstyrelsen i Skåne län har sammanställt information om Stånds för att skapa tryggt bete för våra djur och öka kunskapen om hur man med långsiktiga strategier får en hållbar kontroll av dess spridning.

 • En ung bonde med ljusnande framtid

  Otto Ramsay med flickvännen Anna Andersson och vallhundarna Foto: Otto Ramsay
  2010-06-29

  Otto Ramsay har det hela klart för sig. Att få arbeta på gården med fåren och den egna gårdsbutiken betyder livskvalitet. Han lever ut sin dröm om ett långsiktigt hållbart jordbruk som allmänheten har...

 • Påminnelse om att skicka in rekvisition i sockerstödet

  Otto Ramsay med flickvännen Anna Andersson och vallhundarna Foto: Otto Ramsay
  2010-06-24

 • Ändrat sista sådatum

  Otto Ramsay med flickvännen Anna Andersson och vallhundarna Foto: Otto Ramsay
  2010-06-14

  Sista sådatum ändras från den 15 juni till den 30 juni 2010. Enligt en föreskriftsändring har Jordbruksverket beslutat att ändra sista sådatum i vissa län från den 15 till den 30 juni 2010. Skåne och Blekinge län berörs av denna ändring. Dock gäller fortfarande att 15 juni är sista dag för att ändra...

 • Pågående inventering av ängar och betesmarker

  Slåttergubbe i knopp
  2010-06-11

  Just nu är Länsstyrelsen ute och tittar på ängar och betesmarker som är värdefulla ur naturmiljö- och kulturmiljösynpunkt. Inventeringen kommer att pågå mellan juni och augusti.

 • Länsstyrelsen söker efter bekämpningsmedel i skånska jordbruksåar

  Provtagning av ytvatten. Foto: Pardis Pirzadeh
  2010-05-24

  Länsstyrelsen i Skåne län påbörjar den 25 maj provtagning av bekämpningsmedel i olika vattendrag i länet. Syftet är att undersöka omfattningen av problemet med rester av bekämpningsmedel i ytvatten i ...

 • Öka skörden i jordbruket med honungsbin och jordhumlor 

  Hansälg och drottning av Jordhumla Foto:Thorsten Rahbek Pedersen 
  2010-05-18

  Bin och humlor kan ge högre skördar och bättre kvalitet i flera viktiga Skånska grödor. Förutom att de gör nytta i grödorna är de pollinerande insekterna nyckelorganismer för den biologiska mångfalden...

 • Skånska bönder minskar kväveläckage

  Greppaloggamindre.jpg
  2010-05-17

  Rådgivningsprojektet Greppa Näringen visar i en nyligen sammanställd rapport på kraftigt minskade överskott av kväve och fosfor. Med hjälp av rådgivning har de svenska gårdarna minskat sitt läckage ti...

 • SAM 2010

  SAM-ansökningar. Foto: Helena Pettersson
  2010-05-12

  Nu har Länsstyrelsen påbörjat handläggningen av SAM-2010.

 • Betessläpp på Alnarps fälad 15 maj

  SAM-ansökningar. Foto: Helena Pettersson
  2010-05-12 Pressmeddelande:

  På lördag 15 maj släpps korna på Alnarps fälad ut på årets bete. Media och allmänhet inbjuds att se på när djuren springer ut i vårvädret.

 • Lägesrapport för SAM-2010

  SAM-ansökningar. Foto: Helena Pettersson
  2010-04-23

  Nu har sista ansökningsdag för SAM 2010 passerat vilken i år var den 22 april. Fram till den 23 april har drygt 10 000 ansökningar kommit in till Länsstyrelsen i Skåne län.

 • Så här gör du för att minska eller avsluta ditt miljöstödsåtagande

  SAM-ansökningar. Foto: Helena Pettersson
  2010-03-29

  För att kunna handlägga din begäran om att minska eller avsluta ditt miljöstödsåtagande behöver Länsstyrelsen svar på ett antal frågor. För att förenkla för dig har Länsstyrelsen tagit fram en blankett som kan användas vid dessa tillfällen.

Träffar per datum

Träffar per nyhetstyp