Nyheter 

Urval: Nyhet, 2010Rensa urval
Din sökning gav 180 träffar
 • Bin är bra husdjur för växtodlare!

  Pollinerande bi
  2010-12-23

  Honungsproduktion kan ge en bra sidoinkomst. Om du odlar grödor med behov av pollinering får du en extra bonus! Honungsbin kan ge högre skördar och bättre kvalitet i bland annat raps. Arbetsbehovet i ...

 • Högre stödnivåer för företagsstöd inom landsbygdsprogrammet

  Pollinerande bi
  2010-12-16

  Vid halvårsskiftet 2010 har Landsbygdsprogrammet nått halvvägs och till följd av detta har en utvärdering av stöd riktade till företag på landsbygden gjorts. Bland annat har statistik tagits fram för att se hur mycket stöd som har beviljats och hur mycket som är utbetalt.

 • Länsstyrelsen avråder från att planera bebyggelse på jordbruksmark

  Pollinerande bi
  2010-12-16

  Länsstyrelsen i Skåne län avråder Staffanstorps kommun från att bygga bostäder i Flackarp och Vallby. Orsaken är att den planerade bebyggelsen motverkar utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

 • Länsstyrelsen får drygt fyra miljoner för krisberedskapsarbete

  Pollinerande bi
  2010-12-14

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beviljat Länsstyrelsen i Skåne län finansiering för nio nya projekt för att stärka krisberedskapen och öka det regionala samarbetet i länet.

 • Länsstyrelsen i Skåne län får kritik av JO

  Pollinerande bi
  2010-12-14

  Justitieombudsmannen kritiserar Länsstyrelsen i Skåne län för att inte ha haft alla bilagor om ett tillsynsärende tillgängliga på myndigheten. Istället förvarades bilagor till en säkerhetsrapport hos det företag rapporten gällde. Detta ledde till att en journalist inte kunde begära ut handlingarna,...

 • Bekämpningsmedel i alla provtagna vattendrag

  Pollinerande bi
  2010-12-08

  Samtliga vattendrag som Länsstyrelsen i Skåne län provtagit för bekämpningsmedel är förorenade av kemikalier. I drygt en tredjedel av proverna är halterna så höga att riktvärdet överskrids. – Det är allvarligt att halterna är så höga i så många prov, säger Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare vid Lä...

 • Föreningslivet kan vara nyckeln till lyckad integration

  Pollinerande bi
  2010-12-07

  Under förra veckan presenterades en skånsk modell för integration på konferenser både i Örebro och Stockholm. Konceptet handlar om att använda de nyanländas fritidsintressen för att bygga sociala nätverk, genom att bli aktiv i en förening kan man få ett kontaktnät även om man inte har ett arbete.

 • Lång färd mot Citytunneln i Malmö – invigning på lördag

  Pollinerande bi
  2010-12-03

  Det första spadtaget togs den 8 mars 2005 men processen inleddes långt innan dess. Redan i 1990 års översiktsplan för Malmö föreslås att södra stambanan ska gå ända till Öresundsbron. Och 1994 klargjorde en statlig utredning förutsättningarna för en citytunnel i Malmö.

 • Förnyad krisledning i Skåne

  Stegbil
  2010-11-23

  Länsstyrelsens förnyade regionala råd för krishanterig, under ledning av landshövding Göran Tunhammar, träffas idag för första gången. I samband med mötet i Ystad presenteras även en ny regional strat...

 • Förslag till regler för ålfisket 2011–2012

  Upptagning av ålfiskeredskap.
  2010-11-22

  Fiskeriverket har skickat ut en remiss kring regleringen av ålfisket de kommande åren. Förslaget innehåller flera nyheter. Svar på remissen ska lämnas till Fiskeriverket senast 15 december.

 • Programmet klart för årets miljömålskonferens

  Upptagning av ålfiskeredskap.
  2010-11-03

  Den 3 december ordnar Länsstyrelsen i Skåne län årets konferens om miljömålen. Då släpps även rapporten Miljötillståndet i Skåne. Temat är i år ekosystemtjänster. – Begreppet ekosystemtjänster har fått ett stort genomslag den senaste tiden. Med ekosystemtjänster kan vi belysa samspelet mellan samh...

 • Ny fiskväg invigd vid nyrestaurerade Öradekaren

  Upptagning av ålfiskeredskap.
  2010-11-01

  [PRESSMEDDELANDE] Den nybyggda fiskvägen vid Öradekaren i Verkeån invigdes i dag av landshövding Göran Tunhammar och Carl Piper. Samtidigt bjöds allmänheten in att fira att restaureringen av Öradekaren är klar.

 • Landshövdingen inviger ny fiskväg i restaurerade Öradekaren

  Upptagning av ålfiskeredskap.
  2010-10-28

  [PRESSINBJUDAN] Restaureringen av Öradekaren är klar. Förutom att den gamla fiskeanläggningen, med anor från 1600-talet, har renoverats finns det nu också en helt nybyggd fiskväg förbi fallen. För första gången på flera hundra år kan fiskar och andra djur lätt passera området. Det firar vi med invig...

 • Kurs i kospråk lockade många

  volfyllnad
  2010-10-25

  Titta, tänk och agera! Detta var huvudbudskapet som ett hundratal lantbrukare och rådgivare fick av den holländske veterinären Joep Driessen. Joep Driessen har under många år studerat kors beteende oc...

 • Kungafamiljen besöker Skåne 19-21 oktober

  Bild på kungaparet
  2010-10-20

  Från tisdag till och med torsdag besöker stora delar av kungafamiljen Skåne. Under tre dagar deltar medlemmar av kungafamiljen i flera möten och högtidlighållanden, såsom förberedelser inför nästa års...

 • Kristiandstads vattendagar 2010 - dags att anmäla sig

  Bild på kungaparet
  2010-10-15

  Livsmedelsproduktion och vattenmiljö är temat för årets vattendagar i Kristianstad 1-2 december.

 • Nej till judiska församlingen i Malmö på ansökan om utökad kameraövervakning

  Bild på kungaparet
  2010-10-14

  Judiska församlingen i Malmö får avslag på sin ansökan om utökat tillstånd till allmän kameraövervakning. Det har Länsstyrelsen i Skåne län beslutat i dag. Skälet är att integritetsintresset bedöms väga tyngre än behovet av att övervaka bland annat trottoaren intill församlingsbyggnadens entré.

 • 2010 års arbete med Åtagandeplaner i Skåne beräknas bli klart i november

  Flugsvampar
  2010-10-08

  För att fastställa om en mark berättigar till EU:s högre miljöersättning för bevarande av betesmarker- och slåtterängar krävs ett fältbesök ifrån Länsstyrelsen. I våras kom det in 219 ansökningar om s...

 • Länsstyrelsen skriver på Sydsvenskan opinion

  Flugsvampar
  2010-10-08

  I dagens Sydsvenskan publiceras en debattartikel om det utbredda cannabisproblemet i Skåne. Avsändare är länsstyrelsen i Skåne län och Statens folkhälsoinstitut.

 • Jakt efter stormusslor i skånska vattendrag

  Mikael Svensson letar efter musslor i Tommarpsån.
  2010-10-07

  Länsstyrelsen i Skåne län har startat upp regional miljöövervakning av stormusslor. Först ut som pilotvattendrag är Tommarpsån, där den fridlysta och starkt hotade Natura 2000-arten tjockskalig målarm...