Naturminnen

I Kalmar län finns drygt 200 naturminnen. Skyddsformen har använts  flitigt för att till exempel skydda säregna träd eller enstaka naturformationer.
Naturminnesskylt

Cirka 95 procent av länets alla naturminnen är enskilda träd eller grupper av träd. Sammanlagt är runt 1000 enskilda träd i länet skyddade som naturminnen. Av dessa är ungefär 80 procent ekar. Bok, tall och lind är de efter ek vanligaste trädslagen bland Kalmar läns naturminnen. Förutom träd består naturminnena av enstaka lövängar, flyttblock och stenformationer.

Idag är det inte så vanligt att skydda natur genom naturminnesmärkning. Synen att värdefulla naturobjekt ingår i ett sammanhang, sin omgivning, har gjort att naturreservaten har kommit att bli viktigare. Ett exempel på detta är Rumskullaeken eller Kvilleken som den också kallas. Den ingår numera i naturreservatet Kvill.

Ask
  • Antamåla rör - säregen stenformation i Emmaboda kommun.
  • Kvilleken - Sveriges grövsta träd, är inte längre formellt något naturminne. Eken är numera skyddat inom naturreservatet Kvill i Vimmerby kommun

Under år 2001 gjordes en inventering av länets samtliga naturminnen.