Barentssamarbete

Norrbottens län ingår i Barentssamarbetet som bedrivs på nationell, regional och lokal nivå i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Syftet med Barentssamarbetet är att främja fred och säkerhet, samt att bidra till hållbar utveckling i Barentsregionen och i Europa. 

Barentssamarbetet är organiserat i ett antal råd, kommittéer och arbetsgrupper. Länsstyrelsen är representerat i Barents regionråd och Barents regionkommitté samt de arbetsgrupper som arbetar med frågor som ryms inom Länsstyrelsens verksamhetsområde.

Barentssamarbetetlänk till annan webbplats

Finansiering till Barentsprojekt kan sökas inom Kolarcticprogrammet som har sin svenska kontaktpunkt på Länsstyrelsen. Finansiering av mindre samarbetsprojekt som involverar ryska parter kan sökas från det Barentsanslag som administreras av Länsstyrelsen.

Kolarcticprogrammetlänk till annan webbplats

Ansök om projektmedel Barents eller lämna in rekvisition och redovisning Barents i vårt webbformulär

Kontakt