Bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till röjning under stängsel som uppfyller kriterierna för rovdjursavvisande stängsel. Ansökan kan göras via e-post formuläret på sidan.

Om bidraget

Bidragets storlek

Länsstyrelsen kan lämna bidrag för röjning på 5 kronor per meter rovdjursavvisande stängsel och bidrag betalas ut i mån av medel.

Villkor för bidraget

  • I samband med ansökan måste du intyga att röjning under stängslet har utförts under innevarande betessäsong, i syfte att underhålla stängslets rovdjursavvisande funktion.
  • För att kunna få bidrag behöver stängslen vara i fullgott skick som rovdjursavvisande. Du får inte ha tagit emot mer än 20 000 euro i statligt stöd av mindre betydelse under de senaste tre åren (inklusive nuvarande år) för att kunna få bidrag.
  • Bidrag kan lämnas för röjning maximalt en gång per år och stängsel.
  • Redogörelse för vad bidraget använts till och vilka resultat det gett ska skickas in till Länsstyrelsen. Redogör med foton. Ange alltid spänning i stängslet före och efter röjning. Om du röjt innan du skickar in ansökan kan du redogöra för det direkt i denna ansökningsblankett.

Ansök om bidrag

Fyll i formuläret för att ansöka om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel.

Uppgifter om dig som söker

Diarienummer eller journalnummer på beslut om beviljat stängselbidrag, samt längd på stängslet. Om din ansökan gäller fler stängsel kan du ange samtliga här.
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren ,inklusive nuvarande år. (obligatoriskt) * (obligatorisk)
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren ,inklusive nuvarande år. (obligatoriskt)


Statligt stöd av mindre betydelse kan till exempel vara särskilt stöd efter torkan 2018 eller ersättning för indirekta skador efter angrepp av rovdjur, till exempel inköp av extra foder eller kostnad för extra arbete i samband med angreppet.
Om du har fått bidrag, ange summan du fått i bidrag för varje år.
Observera att du inte får ta emot mer än 20 000 euro i stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. Du blir återbetalningsskyldig om du tar emot mer stöd.


Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år, före senaste treårsperiod? (obligatoriskt) * (obligatorisk)
Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år, före senaste treårsperiod? (obligatoriskt)


Om du har fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år, ange summa och år


Jag intygar att (obligatoriskt) * (obligatorisk)
Jag intygar att (obligatoriskt)Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss