Bävern är vår största gnagare och arten är viktig för sin livsmiljö. Bäverns byggande och gnagande skapar störningar i dess närområde vilket är en fördel för många arter. Bävern kan också orsaka skador på till exempel skog, vägar och järnväg.

Om bävern orsakar skada finns det en del åtgärder du kan vidta utan att det krävs tillstånd från länsstyrelsen samt en del åtgärder som kräver tillstånd från länsstyrelsen.

 

Jakt på bäver

Allmän jakttid

I första hand ska markägaren förhindra skador som bäver orsakar via jakt. I Dalarnas län är den allmänna jakttiden för bäver 1 oktober - 15 maj, under den här tiden får jakträttshavaren jaga själv eller låta någon annan jaga.

Rivning av bäverdammar

Perioder då tillstånd krävs

  • 1 oktober– 30 april får tillstånd bara ges om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador. En skriftlig ansökan ska först skickas till Länsstyrelsen.
  • Tillstånd krävs året runt för att riva bävers boplats.

Förordning och föreskrifter

Jaktförordningen Länk till annan webbplats. (Bestämmelser finns i 23 a och 29 §§)

Naturvårdsverkets föreskrifter (2002:18) och allmänna råd om jakt och statens vilt Länk till annan webbplats. (Bestämmelser om slagfälla finns i 23 och 24 §§ )