Bredfjället

Långevattnet. Foto: Christer Ivarsson.

Vildmark och kulturspår

Bredfjället utgör en väl avgränsad höjdplatå, som når nästan 200 meter över havet, och som karaktäriseras av skogs- och myrmarker samt ett flertal sjöar. Den centrala delen domineras av granskog som har uppkommit från mitten av 1800-talet efter ett tidigare ljunghedsstadium. Många lämningar i form av torpruiner, fägator, jordkällare och ännu öppna ängar minner om tider av bebyggelse och odling. I källor från 1700-talets början betecknades fjället, åtminstone södra och mellersta delen, som helt skoglöst.

Värdefull natur

Området domineras av granskog, här och var med inslag av lövträd som ek, lönn, ask och lind. En del höjder täcks av tallskog. Små kärr är vanliga. Flera partier med öppna delvis betade marker och rikare lövskog med rikt växt- och djurliv finns. Många intressanta växter finns, som hällebräken, skelört, vätteros och blåsippa. Skogens variation är stor med många lågor och torrträd. Järpe, orre och tjäder samt pärluggla och sparvuggla finns i området.

Rikt friluftsliv

Inom Bredfjället bedrivs ett omfattande friluftsliv. De många sjöarna, skogsmarkerna och inslagen av kulturmarker gör området attraktivt för t.ex. bad, fiske, strövtåg, bär- och svampplockning samt natur- och kulturupplevelser. Bohusleden löper genom områdets östra del i nord-sydlig sträckning.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Bredfjällets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld utomhus,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva upp växter; insamla mossa eller lav eller vedsvamp,
  • ställa upp husvagn,
  • tälta,
  • rida,
  • medföra ej kopplad hund.

Fakta

Bildat: 1989
Areal: ca 561 hektar
Naturvårdsförvaltare: Den del av Bredfjället som ligger i Lilla Edet förvaltas av Västkuststiftelsen

Den del av Bredfjället som ligger i Uddevalla förvaltas av Uddevalla kommun

Kommun: Uddevalla, Lilla Edet

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås från Ljungskile eller Hjärtum via mindre grusvägar. Från vägen Lilla Edet-Ljungskile strax öster om Backamo leder en skogsbilväg in till området.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.