Sandön

Ö med många istidsspår

Sandön och Sandöfjorden ligger väster om Hasselösund invid Smögen. Själva Sandön är en bågformig, drygt 1,5 km lång bergrygg, som till stor del omsluter Sandöfjorden. Berggrunden består av bohusgranit med inslag av andra bergarter. Berget är starkt präglat av inlandsisens verksamhet med bl.a. hällskulpturer i form av rundhällar, rännor, tråg och skålar. Ett antal jättegrytor finns också i området. På Sandöns östra del finns en grupp av jättegrytor vars storlek varierar mellan 1,3 och 3 meter i diameter. Isräfflor som visar landisens rörelseriktning kan man också se i området.

Hällmarkerna dominerar, med enstaka buskar och små träd i mer skyddade lägen. Fläckar av ljung- och gräshed finns i sprickor och sänkor. Små vattensamlingar finns i flackare delar av ön. Trots kargheten finns en del intressanta växtarter, t.ex. grusbräcka, engelsk fetknopp, spikblad och nattskatta.

Klippstränderna ger goda möjligheter till bad och sportfiske.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturvårdsområdet Sandön men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förtöja eller ankra båt i Sandöfjorden under tiden 1 juni-31 augusti inom del av området,
  • lägga upp båt på strand som vetter mot Sandöfjorden under tiden 1 juni-31 augusti,
  • medföra ej kopplad hund.

Fakta

Bildat: 1986
Areal: ca 134 hektar
Naturvårdsförvaltare: Sotenäs kommun
Kommun: Sotenäs


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Sväng till höger när du passerat över bron till Smögen.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.