Skattmansöådalen - ruiner och åraviner

Skattmansöådalen
En vandringstur om våren från den gamla stenvalvsbron vid Ytterkvarn bort mot skidbacken är så vacker att det tar andan ur en. Porlande friskt vatten, skir grönska, blommande örter, kvittrande fåglar och kanske ett bräkande får. Lantlig idyll i sina finaste stunder!

Skattmansöådalen är ett både stillsamt och dramatiskt landskap på samma gång. Dalsidorna är bitvis branta och ger ett mäktigt intryck. På vissa håll syns spår av skred och jordflytningar. I norra delen forsar ån fram innan den lugnar sig och saktmodigt börjar slingra sig genom dalgången. Vintertid lockar slalombacken med fartfyllda åk, medan stillsamma vandringsturer hör sommaren till. Ådalen är ett småskaligt odlingslandskap med mindre åkrar och betade hagar med enstaka lummiga lövträd. I brynen avtecknar sig många olika slags blommande buskar och träd mot skogens mörka fond.

Flera markerade stigar går genom reservatet och vid Ytterkvarn finns en naturskön rastplats. Idag är där stillsamt, men för några hundra år sedan sjöd platsen av liv och verksamhet. Vid Ytterkvarn syns fortfarande rester efter både kvarn- och järnbruksverksamhet och omedelbart norr om reservatsgränsen finns rester efter ett tegelbruk, som var känt för sitt högkvalitativa tegel.

Fler bilder från Skattmansöådalen


Skattmansöådalen naturreservat

Get Microsoft Silverlight