Informationscentralen för Egentliga Östersjön - Infobaltic 

Informationscentralen informerar om storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom området för Egentliga Östersjön. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, syrebrist, eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.

Mycket av den information vi sprider kommer från privatpersoner som har hört av sig till oss för att berätta om tex algblomningar. Så hör gärna av dig till oss via telefon, mail eller Facebook!

Stockholm skärgård
Fejan, Kapellskär Foto: Gunnar Aneer

Senaste nytt

 

2015-07-27

Inga algblomningar

Mycket blåst den senaste tiden innebär att inga algblomningar har bildats vilket man kan se i luckorna mellan molnen på de satellitbilder som SMHI analyserar.

 

2015-07-23

Molnigt och kallt men mycket cyanobakterier i vattnet

Det har fortsatt vara molnigt de senaste dagarna vilket innebär att eventuella algblomningar inte kan ses på de satellitbilder som SMHI tolkar för att bedöma algsituationen. I en lucka i molnen ser man dock att det är små områden av algblomning runt Bornholm. SMHI:s utsjöexpedition som tar vattenprover har sett stora mängder cyanobakterier i vattnet i prover tagna öster om Gotland, men inte några kraftiga ytansamlingar. Att det finns gott om cyanobakterier i vattnet innebär att om det blir lugnt väder så kan det snabbt bildas algblomningar, dvs kraftiga ytansamlingar, i detta området. I proverna så förekommer två av de vanligaste arterna av cyanobakterier: Aphanizomenon och Nodularia. Nodularia är den cyanobakterie som oftast är giftig.  

Generellt sett så är det kallt i vattnet – mellan 12-18 grader och temperaturen är lägre nu än för någon vecka sen. Det minskar riskerna för algblomningar.   Vi har inte heller fått in några rapporter om algblomningar under veckan.

Vi har bara fått en kommentar på Facebook om att det inte är algblomning i trakterna av SW Svartlöga, eller på fjärden in mot Blidö.

 

2015-07-20

Inga kända algblomningar

På satellitbilderna som SMHI använder för att bedöma om det förekommer algblomningar har nästan hela Östersjön täckts av moln de senaste dagarna och i luckorna mellan molnen syns inga algblomningar. Vi har inte heller fått in några rapporter om algblomningar sen i torsdags. Enligt väderprognoserna så fortsätter vädret vara ganska ostadigt resten av veckan vilket innebär att man inte kan förvänta sig att några större algblomningar kommer bildas.

 

2015-07-17

Rapport om lokal algblomning från Misterhults skärgård

Vi har idag fått in en rapport om algblomning i Misterhults skärgård (Adriansnäs) mellan Västervik och Oskarshamn, men i övrigt har vi inte fått in rapporter om algblomningar idag.  

Enligt SMHI:s tolkade satellitbild finns fortsatt rikligt med cyanobakterier norr om Gotland och på vissa ställen bildar de ytansamlingar och alltså algblomningar. På öppet hav i södra östersjön finns också gott om cyanobakterier i vattnet men här bildar de inte ytansamlingar. Området utanför Stockholms skärgård täcks av moln på satellitbilden så här vet vi inte hur det ser ut.

Det är mycket svårt att göra en gissning om hur läget kommer utvecklas under helgen och nästa vecka eftersom väderprognoserna dels förutspår relativt varmt och soligt väder men också tidvis mycket blåsigt väder. Solen och värmen gynnar tillväxten av cyanobakterier men blåsigt väder blandar om vattenmassorna så att ytansamlingar inte uppstår och gör att man inte ser algblomningar.

 

2015-07-16

Fortsatt algblomning på flera platser i Stockholms skärgård

Vi har fortsatt få in rapporter om lokala algblomningar från flera platser i Stockholms skärgård från Möja i norr till Himmerfjärden i söder. Hur kraftfull algblomningen är varierar, på en del ställen har den beskrivits som en grön gröt och på andra mer som lätta stråk av algblomning. SMHI:s satellitbildstolkning visar på fortsatt blomning norr om Gotland och begynnande blomningar in mot kusten. På gårdagens satellitbild var det klart väder även över södra delarna av Östersjön och man kan se att inga algblomningar förekommer där.

 

2015-07-15  

Rapporter om algblomningar i Stockholms skärgård och algblomningar synliga på satellitbilder från gårdagen  

Vi har fått in rapporter om algblomningar utanför Sandhamn och på SMHI:s satellitbild från gårdagen ser man att det förekommer algblomningar i norra egentliga Östersjön, dvs norr om Gotland. Dessa algblomningar förväntas driva åt nordost. Området söderut från Gotland täcks till stor del av moln på satellitbilden och vi vet därför inget om förekomsten av algblomningar där, men vi har inte fått in några rapporter därifrån och det molniga vädret minskar risken för algblomning. Om vädret fortsätter vara lugnt och relativt soligt kan man förvänta sig att algblomningarna finns kvar under veckan.

 

2015-07-14  

Lätta algblomningar norr om Gotland och i Stockholms södra skärgård.  

I lördags och måndags fick vi in rapporter om algblomning öster om Ornö (Fiversättraön) och lätta algblomningar i Ingaröfjärden och Nämdöfjärden. I luckorna mellan molnen visar SMHI:s satellitbilder på begynnande algblomning norr om Gotland in mot svenska kusten.  

 

2015-07-08

Det blåsiga vädret har löst upp de flesta algblomningarna

SMHI rapporterar att nästan alla ytansamlingar i södra och östra Östersjön har lösts upp i det blåsiga vädret. Under veckan har vi inte heller fått in rapporter om lokala algblomningar så det troliga är att även dessa har lösts upp i vinden.

 

2015-07-06

Lokala algblomningar längs kusten och ytansamlingar i östra Östersjön

Satellitbilderna från SMHI visar på fortsatt algblomning främst i södra och östra Östersjön, men även ytansamlingar norr om Gotska Sandön och mindre ansamlingar utanför kusten från Norrtälje till Norrköping. Vi har under helgen fått in rapporter om lokala algblomningar i Stockholms skärgård (Nämdö, Möja, Fårgångsö) och en rapport från Björkö utanför Loftahammar norr om Västervik. I helgen har också Björn Risinger på HaV twittrat om att algblomningarna har kommit till västra Gotland.

 

2015-07-02

Fler rapporter om lokala algblomningar och algblomningar på öppet hav

SMHIs analys av satellitbilder visar att ytansamlingar har börjat bildats på öppet hav i södra och östra Östersjön. På den senaste satellitbilden är Stockholmsområdet skymt av moln men vi har även idag fått in rapporter om algblomningar i Stockholms norra skärgård kring Furusund, mer exakt från Svartlöga och Högmarsö. Vi tar gärna emot information om algblomningar och det är alltid bra att få med en bild.  

Många undrar över hur farlig en algblomning är. Hur farlig en algblomning är beror på vilka arter av cyanobakterier som förekommer i algblomningen. Även om man skulle kunna artbestämma de arter som är vanligast i algblomningen så består algblomningarna nästan alltid av många arter och flera av dessa kan vara giftiga. Rekommendationen är att undvika att komma i kontakt med en algblomning som är så kraftig att du inte ser botten när vattnet går dig till knäna. Man bör vara extra försiktig med barn och djur. Det är större risk att barn får i sig vatten av misstag och de är känsligare. Husdjur löper också större risk att få i sig vatten, de kan också få i sig gifter från algblomningen efter bad om de slickar sin päls. Läs mer under råd vid algblomning.

 

2015-07-01

Rapporter om algblomningar i Stockholms skärgård  

Idag har vi fått in flera rapporter om lokala algblomningar från allmänheten i Stockholms skärgård. Vi har fått in rapporter från Gränöfjärden i Tyresö, Furusund/Yxlan i Norrtälje och Skanssundet i Himmerfjärden.  

Algblomning vid Yxlan  Algblomning vid Yxlan

Algblomningen vid Yxlan på bilderna ovan består antagligen främst av cyanobakterien Aphanizomenon.

Eftersom väderprognoserna förutspår att det kommer bli varmt och lugnt så kan man förvänta sig att lokala algblomningar kan uppstå på fler platser under resten av veckan och helgen.

Om du ser en algblomning ta gärna ett foto och hör av dig till oss via Facebook, mail eller telefon.

2015-06-30  

Badplatsen uppdaterad – här finns information om algblomningar vid många badplatser  

Hemsidan som visar badvattenkvaliteten har uppdaterats och tagits över av Havs- och vattenmyndigheten. Här kan du se resultaten från den senaste provtagningen på alla större badplatser i Sverige, 444 stycken. Det finns uppgifter om förekomsten av E. coli, Enterokocker och algblomningar samt vattentemperatur och väder. Tänk på att titta på datum för senaste provtagningen då tex förekomsten av algblomning kan förändras snabbt. Gör alltid en egen bedömning innan du badar. Tips för hur du avgör om det är lämpligt att bada utifrån mängden algblomning hittar råd vid algblomning.

Länk till Badplatsen

2015-06-25

Inga rapporter om algblomningar

Blåsigt, regnigt och kallt väder innebär att vi inte har någon algblomning för tillfället även om ökade mängder cyanobakterier börjar förekomma i sydöstra Östersjön. Nästa vecka förväntas finare väder vilket ökar riskerna för algblomning men om det verkligen bildas en algblomning beror på många faktorer.  

Större ansamlingar av pollen i vattnet kan misstas för algblomningar. Exempel på hur det kan se ut finns bland våra sidor med bilder här.

 

2015-06-08

Nationell algövervakning igång för säsongen

Nu har både SMHI:s satellitövervakning av cyanobakterieblomningar och finska SYKE:s riksomfattande algöversikt som rapporterar om förekomsten av cyanobakterier (som är samma sak som blågröna alger) i finska havsområden och insjöar startat upp för säsongen. Även danska DMI har övervakning av och redovisar algförekomst för svenska havsområden. Alla dessa rapporterar att inga algblomningar förekommer i Östersjön för tillfället. (DMI verkar ha slutat med sin algövervakning sedan den här nyheten skrevs).

2015-05-18

Nytt på Informationscentralen för Egentliga Östersjön   Vi som sköter den dagliga verksamheten på informationscentralen är nya från och med i vår. Det är Helena Forslund, Christina Berglind och Sonja Råberg som kommer lägga upp nyheter och svara i telefon framöver. Vi har ändrat lite på hemsidan och skapat en Facebooksida. Gå gärna in och gilla Facebooksidan för att få uppdateringar om våra nyheter samt andra intressanta nyheter som rör Egentliga Östersjön. Vi hoppas även få in många rapporter om algblomningar i Egentliga Östersjön via Facebook vilket kan underlätta för allmänheten att följa algläget och rapportera om algblomningar.  

Informationscentralen för Egentliga Östersjön arbetar inte längre aktivt med främmande arter. För mer information om främmande arter eller för att rapportera in observationer av främmande arter se länkar till höger.  

Skärgårdsstiftelsen har helt tagit över havstulpanvarningarna. På deras hemsida finns aktuella havstulpanvarningar samt information om hur man anmäler sig för att få SMS eller e-post när havstulpanerna har börjat settla och det är dags att tvätta båten.   

Logo 
Informationscentralen för
Egentliga Östersjön
 
 
Telefon:
010-223 11 60
E-post:
 
 

Länk till Informationscentralerna i Bottniska viken och i Västerhavet

Rapportera in maneter till finska Östersjöportalen

Rapportera döda sälar till Naturhistoriska riksmuseet Tel: 08-519 551 44