Informationscentralen för Egentliga Östersjön - Infobaltic

Informationscentralen informerar om storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom området för Egentliga Östersjön. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, syrebrist, eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.

Mycket av den information vi sprider kommer från privatpersoner som har hört av sig till oss för att berätta om tex algblomningar. Så hör gärna av dig till oss via telefon, mail eller Facebook!

Stockholm skärgård

Senaste nytt

 

2016-05-12

Ny boj utlagd vid Huvudskär

Den nya bojen är utlagd vid Huvudskär - den kommer mäta bland annat temperatur och klorofyll. Man kan se att temperaturen under senaste dygnet varierat mellan 6 och 7,5 grader. Klorofyllmätningarna är inte igång än. Mängden klorofyll är ett mått på hur mycket växtplankton som finns i vattnet och kan alltså ge en indikation på om det pågår en algblomning. Satellitbildsövervakningen som SMHI har över algblomningar har inte startat än utan kommer igång första juni.

Mätdata från bojen vid Huvudskär och flera andra mätstationer finns på SMHI:s hemsida.

 

2016-05-02

Övergödning i Östersjön

Övergödningen i Östersjön är en bidragande orsak till att vi får stora algblomningar av cyanobakterier. Nu har det kommit två nyheter gällande övergödningen i Östersjön. En mycket positiv nyhet är att det blir totalförbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön för kryssnings- och passagerarfartyg. Förbudet börjar gälla senast 2021 och du kan läsa mer om det på HELCOM:s sida.  

Det har också kommit en ny forskningsstudie som visar att rovfiskar kan minska de negativa effekterna av övergödning. Det beror på att rovfiskar som torsk, abborre och gädda äter mindre fiskar som i sin tur äter de småkryp som äter växtplankton och fintrådiga alger. När det finns få rovfiskar får man alltså mycket fintrådiga alger och tvärt om och övergödning innebär också fler fintrådiga alger och växtplankton. Torskbestånden har minskat på grund av överfiske men man är osäker på varför abborre och gädda har minskat. Du kan läsa mer i SVT:s reportage om rovfiskar eller den vetenskapliga artikeln.

 

 

Tidigare nyhter finns under Publikationer och arkiv

Logo 
Informationscentralen för
Egentliga Östersjön
 
 
Telefon:
010-223 11 60
E-post:
 
 

 Länk till Informationscentralerna i Bottniska viken och i Västerhavet

 Rapportera döda sälar till Naturhistoriska riksmuseet Tel: 08-519 551 44

 Rapportera in maneter till finska Östersjöportalen