Informationscentralen för Egentliga Östersjön - Infobaltic

Informationscentralen informerar om storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom området för Egentliga Östersjön. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, syrebrist, eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.

Mycket av den information vi sprider kommer från privatpersoner som har hört av sig till oss för att berätta om tex algblomningar. Så hör gärna av dig till oss via telefon, mail eller Facebook!
Stockholm skärgård

Senaste nytt

 

2017-07-27
Rapporter om algblomning Nynäshamn

Vi har under dagen fått flera lokala rapporter från privatpersoner om algblomning vid kusten och vid badplatser utanför Nynäshamn.

- läs våra råd vid algblomningar

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar.

 

2017-07-27
Långsam sydvästlig drift

Moln över stora delar av Östersjön skymmer fortfarande satellitbilderna. Man kan se ett kraftigt bälte av blommande cyanobakterier från Finska viken ned mot Gotland i luckor i molntäcket. Ytansamlingarna väntas driva långsamt sydväst. Gotlandsfärjorna rapporterar att det inte har varit så mycket synliga ytansamlingar ute till havs på deras rutt, men något mer närmare Nynäshamn. Vi har fått få rapporter från allmänheten om lokala algblomningar, den senaste berättar om algblomning utanför Torö, söder om Nynäshamn.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar.

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

 

Två bilder på algblomning på Ålö, Stockholms ytterskärgård, tagna 20170725. Foto: Karin Westling 

2017-07-26
Fortsatt utbredd algblomning ute till havs

Fortfarande molnigt över stora delar av Östersjön. I luckorna i molntäcket kan man i egentliga Östersjön se algblomningar i ungefär samma områden som under gårdagen. Fortsatta rapporter från Stockholms skärgård berättar om algblomning i yttre delarna av skärgården och relativt klart i vattnet i de inre delarna.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-25
Moln skymmer sikten

Det har varit mulet över mellersta delarna av egentliga Östersjön under det gångna dygnet. Det man kan se på satellitbild är stora områden med ytansamlingar i norra Östersjön och västra delen av Finska viken. Bältena av ytansamlingar väntas driva sydväst. Söder om Gotland ser man också ytansamlingar i luckor i molntäcket, och även i östra delen sydöstra Östersjön.

Vi har fått rapporter från privatpersoner om att det är relativt klart i vattnet i St Anna skärgård och i de inre delarna av Stockholms skärgård.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

Angående uppspolad tång på stränderna:

Här kommer ett glädjande svar! Angående den tidigare frågan om varför det är mycket uppspolad tång på stränderna. Här kan du läsa om blåstång i Tångbloggen:

https://tangbloggen.com/2017/07/23/tangvallar-pa-stranden-nar-var-och-hur-bildas-de/

 

 

Algblomning 14 nm väst Gotska Sandön. Foto John Jakobsson

 

2017-07-24
Stilla väder gav ytansamlingar i helgen

Under början på helgen var det klart väder över större delen av Östersjön och man har kunnat se stora områden med ytansamlingar av blommande cyanobakterier i sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Det senaste dygnet har det varit mulet och man kan inte se tydligt på satellitbild hur utvecklingen varit. Områdena med ytansamlingar förväntas driva långsamt väst eller sydväst.

Naturbevakaren på Bullerö rapporterar om att den grynighet i vattnet som han observerade tidigare i veckan på många håll utvecklades till stora ytansamlingar av algblomningar då det var stilla väder under lördagen. Detta främst i vikar och lugna områden i Stockholms skärgård runt Bullerö och Sandhamn. Det senaste dygnet har det blåst mer och blomningarna verkar ha rörts ned något i vattenmassan igen.

Vi har fått in spridda rapporter om algblomningar från allmänheten: från Stockholms skärgård nordväst om Sandhamn, från Västerviks skärgård och från Broviken i Mälaren.

Gotlandsfärjorna rapporterar delvis kraftiga ytansamlingar på hela sträckan mellan Visby och Nynäshamn.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-21
Läget inför helgen

Gårdagens observationer visar på stora bälten med ytansamlingar av cyanobakterier i sydöstra, mellersta och norra egentliga Östersjön. Bältena i sydöstra och mellersta Östersjön förväntas driva långsamt västerut och de i norra Östersjön väntas driva svagt åt syd eller sydväst.

På satellitbilder ser man vad som tycks vara algblomning i norra och södra Kalmar sund, men det är än så länge inte bekräftat av någon lokal källa. En rapport på morgonen från Tyresö och Fifång i Stockholms skärgård säger att det finns cyanobakterier i vattenmassan men ingen blomning observerad.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

 - läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-20
Stora ytansamlingar ligger kvar i mellersta och norra egentliga Östersjön

Satellitbilden från SMHI visar stora ytansamlingar av cyanobakterier i mellersta och norra Östersjön. De förväntas driva svagt mot nordväst. Vi fick en rapport med bild i går från vattnen i höjd med Blå Jungfrun, Öland, och på bilden syns risgrynslika ansamlingar av cyanobakterier i vattenmassan. SMHI meddelar att det syns små ansamlingar av blommande cyanobakterier i Kalmar sund. Gotlandsfärjorna rapporterar om områden med algblomning observerade på sträckan Visby-Nynäshamn med tätare koncentration på halva sträckan från Visby.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

 - läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-19
Rapport från Naturbevakare i Stockholms skärgård

Naturbevakaren på Bullerö rapporterar: under en tur i den yttre delen av skärgården i Värmdö, Haninge och Norrtälje kommuner har han sett att det finns en viss grynighet i vattnet. Han har ännu inte observerat några ytansamlingar av blommande cyanobakterier.

Cyanobakterier som tillväxer kan bilda riskornslika strukturer eller små tofsar som kan uppfattas som gryn eller korn i vattnet och som gör vattnet grumligare.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada och

 - läs våra råd vid algblomningar

 

2017-07-19
Område i nordöstra egentliga Östersjön med stora ytansamlingar

 

I nordöstra egentliga Östersjön finns stora ytansamlingar av cyanobakterier. I de södra och nordligaste delarna av Östersjön var det mulet under gårdagen och där kan man inte se på satellitbilder hur utvecklingen varit under det senaste dygnet. Om man tittar på hur de senaste 7 dagarna sett ut så är det just området i nordöstra egentliga Östersjön som har haft längst sammanhängande period av ytansamlingar av cyanobakterier. Enligt SMHI förväntas ytansamlingarna driva svagt ost eller sydost det kommande dygnet.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

 - läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-18 
Mycket uppspolad tång på stränder i Stockholms skärgård                                                                      

Vi har fått information om att privatpersoner observerat större mängder uppspolad tång på flera ställen i Stockholms skärgård. Det kan ske av naturliga orsaker. Det finns lösdrivande tång som lever på några meters djup utan att vara förankrad i bottnen. Den kan spolas upp på land då vind, vågor och strömmar för den till land. Fastsittande tång kan ryckas loss av stark blåst. Andra orsaker kan vara att vid lågt vattenstånd så kan tång som sitter fast torka och dö och den lossnar sen när vattenståndet blir normalt igen. Betande marina djur, eller syrebrist där tången lever, kan också orsaka att tång lossnar och spolas upp.

Vi tar emot gärna emot bilder från allmänheten på större mängder uppspolad tång.

 

 

Två bilder från Kustbevakningen, algblomning utanför Sveriges ostkust.

Foto: Kustbevakningen.

 

2017-07-18
Blåst och vågor blandar ned ytansamlingar

Det blåsiga vädret under gårdagen verkar ha blandat ned ytansamlingarna av cyanobakterier i vattenmassan mellan Öland och Gotland. Man kan dock se ytansamlingar över norra och mellersta delen av egentliga Östersjön, där det inte är moln som skymmer sikten. SMHIs driftprognos anger att ytansamlingarna förväntas driva österut. Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar.

Gårdagens tolkade satellitbild från SMHI kan man se här

https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-17
Mulet i väst och rapport från HSC Gotlandia 2

Mulet över stora delar av Östersjön, i öster är det delvis klart och där syns stora ytansamlingar av cyanobakterier. Under lördagen rapporterade färjan HSC Gotlandia 2: "Områden med alger i olika stora stråk längs hela sträckan Visby-Nynäshamn, dock tätare första halvan på rutten från Visby."

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada

 - läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-14
Läget inför helgen

Det ser ut som om det kommer vara lugnt väder och svaga vågor de närmaste dygnen. På SMHIs satellitbild ser man ett ganska stort område med ytansamlingar i Östersjön: söder om Åland ner till sydöstra Östersjön och öster om Bornholm. Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada och

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-13
Stora ytansamlingar ute till havs

På satellitbilderna kan man se stora ytansamlingar av cyanobakterier ute till havs i norra och sydöstra delen av egentliga Östersjön. Stora delar av Östersjön var under gårdagen täckt med moln.

 

2017-07-12
Starka vindar och molnigt över Östersjön

Under gårdagen var det mulet över större delen av Östersjön, förutom över södra Östersjön där man inte kunde se några blomningar av cyanobakterier på satellitbilderna. Endast en svag blomning är synlig i luckor i molntäcket till havs sydost om Öland. SMHI rapporterar att vindarna har varit starka under det senaste dygnet och att cyanobakterierna förmodligen till stor del blandats ned i vattenmassan till följd.

Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-11
Rapport från HSC Gotlandia II

Färjan HSC Gotlandia II som trafikerar rutten Visby-Nynäshamn rapporterar ytansamlingar där bältena med blommande cyanobakterier tidvis är kraftiga. Det har varit mulet över stora delar av egentliga Östersjön men där det varit relativt klart, över de norra och sydöstra delarna, så kan man också på satellitbilder se stora ytansamlingar ute till havs.

Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

 

 2017-07-09 Ängsholmen, Haninge kommun. Fotograferat av privatperson.

 

2017-07-10
Tydliga ytansamlingar av cyanobakterier

Under helgen har det varit mulet över stora delar av Östersjön. Över norra egentliga Östersjön har det dock varit klart och där man har kunnat se blomningar av cyanobakterier, med tydliga ytansamlingar, ute till havs. Vi har fått rapporter från privatpersoner om lokala algblomningar i norra Krysshamnsviken (vik i Nämndöfjärden) vid Grankläppen och vid Ängsholmen i Haninge kommun samt utanför Dalarö.

 

2017-07-07
Ytansamlingar i södra Östersjön samt nordväst om Gotland

Nu syns ytansamlingar av cyanobakterier till havs i stora delar av södra Östersjön samt i nordvästra Östersjön, nordväst om Gotland. Ytansamlingar av blommande cyanobakterier bildas framför allt vid stilla väder då cyanobakterierna kan flyta upp till ytan och inte blandas ned i djupare vatten av vind och vågor. I det varmare ytvattnet finns det större möjlighet för cyanobakterierna att tillväxa. Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-06
Ytansamlingar söder, öster och nordväst om Gotland

Gårdagens satellitbilder visade små ytansamlingarna av cyanobakterier ute till havs söder, öster och nordväst om Gotland. Blomningar är nu synliga över stora områden i Mellersta och Norra egentliga Östersjön. Den fortsatta utvecklingen beror på vädret: vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar fortsätta att bildas. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

2017-07-04
Lokala algblomningar Stockholms skärgård

Privatpersoner har observerat lokala algblomningar i Stockholms skärgård, utanför Saltsjöbaden och på Nämndöfjärden. Helgens satellitbilder visade ett kompakt molntäcke och när det under söndagen klarnade upp i västra mellersta Östersjön kunde man inte se några blomningar på satellitbilden. Gårdagens bild visade svaga blomningar till havs i södra halvan av Östersjön. Det relativt svala och blåsiga vädret har gjort att algblomningen inte är så tydlig då cyanobakterierna förmodligen blandats ned i vattenmassan. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar ändå bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-06-30
Läget under veckan

Under gårdagen var Östersjön till stora delar molntäckt och man kunde inte se några blomningar på satellitbilderna. Däremot har vi under veckan sett blomningar av cyanobakterier i vattenmassan i mellersta och södra Östersjön samt norr om Gotska Sandön. Vi har ännu inte konstaterat några ytansamlingar.

Under veckan har vi fått in rapporter om lokala algblomningar i sjöar i Södertälje kommun och Gnesta kommun. Informationscentralen för egentliga Östersjön har inte tillgång till någon ytterligare information om algblomningar i sötvatten, utöver de rapporter vi får från privatpersoner. Är det algblomning i en sjö där du befinner dig kan du vända dig till din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. Våra råd om algblomningar gäller för alla vatten!

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-06-29
Blomningar i vattenmassan men inga ytansamlingar

SMHI rapporterar om blomningar av cyanobakterier i vattenmassan i sydöstra Östersjön, mellersta Östersjön öster om Gotland samt norr om Gotska Sandön. Den fortsatta utvecklingen beror på vädret: vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-06-27
Blomningar i södra östersjön

Under gårdagen kunde man se blomningar av cyanobakterier i de södra delarna av Östersjön men inga ytsamlingar är observerade. Under midsommarhelgen var Östersjön till stor del molntäckt. I luckorna i molntäcket visade satellitbilderna på midsommarafton blomningar i mellersta Östersjön, till havs sydost om Gotland, men inga ytsamlingar.

sattelitbild SMHI 20170626 Satellitbild från SMHI, 20170626

SMHI rapporterar dagligen om algsituationen i östersjön. Här kan du läsa rapporter och se deras satellitbilder.

 

2017-06-22
Cyanobakterier i SMHI's vattenprover men inga synliga ytansamlingar

SMHI har varit på utsjöexpedition med fartyget R/V Aranda under början på veckan och de konstaterar att det finns cyanobakterier i alla vattenprover tagna i området. Satellitbilden från gårdagen visar en svag blomning ute till havs i mellersta Östersjön mellan Gotland och Litauen. Cyanobakterier finns i vattenmassan och den fortsatta utvecklingen beror på vädret: vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida. Under midsommarhelgen är Informationscentralen för egentliga Östersjön obemannad.

Vi önskar er alla en glad och algfri midsommar!

 

2017-06-20
Antydan till blomning öster om Gotland. Rapport om lokal algblomning Visby

Gårdagens satellitbild är till största delen molnfri över Östersjön. Öster om Gotland kan man se att det finns alger i vattenmassan. Vi har fått in en rapport om en lokal blomning vid Visby kallbadhus.

 Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er –läs våra råd vid algblomningar

 

2017-06-19
Svaga blomningar väster och sydost om Gotland

Det har varit ganska molntäckt över Östersjön i helgen. I luckor i molntäcket kan man se svaga blomningar väster och sydost om Gotland samt utanför Finska viken. Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er –läs våra råd vid algblomningar.

 

2017-06-16
Cyanobakterier till havs öster om Gotland och utanför Finska viken

Satellitbilder visar att det finns alger i vattenmassan till havs öster om Gotland samt utanför Finska viken. SMHI är just nu ute på provtagning och rapporterar att det finns cyanobakterier i vattenmassan i dessa områden, främst av den ogiftiga sorten Aphanizomenom. Även Stockholms universitet rapporterar att det finns cyanobakterier i vattenmassan i området runt Landsort och Askö.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomningar.

 

2017-06-13
Algblomning i sydöstra Östersjön

Satellitbilder visar en svag blomning i sydöstra Östersjön, utanför Gdanskbukten, den började framträda i helgen. På gårdagens satellitbild kan man urskilja en tendens till blomning i stora delar av södra Östersjön söder om Bornholm.

 

2017-06-09
Rapport om död säl

Idag har vi fått in en rapport om en död säl i Malmö. Sälar kan dö naturligt eftersom de kan drabbas av olika sjukdomar eller svälta ihjäl.  Mänsklig påverkan i form av utsläpp av kemikalier, gifter eller olja kan också orsaka säldöd. Naturhistoriska riksmuseet (NRM) vill ha information om fynd av döda sälar, rapportera gärna även till NRM via deras formulär.  Vi tar tacksamt emot rapporter om döda sälar eller om ett större antal döda fiskar eller fåglar påträffas.

Gällande algsituationen så har det varit fortsatt molnigt och ingen algblomning har kunnat ses från satellit. Det är fortfarande kallt i vattnet så tillväxten är troligen ganska låg.

 

2017-06-05
Ingen blomning i sikte

De senaste dagarna har det varit mer eller mindre molntäckt över Östersjön. I de luckor som varit i molntäcket har ingen algblomning kunnat ses. Det är fortfarande kallt i vattnet så tillväxten är troligen ganska låg. Enligt SMHIs senaste expeditionsrapport så ligger fosforvärde inom normalvärden. Växtplankton (klorofyllhalten) var överlag inom det normala.  

 

2017-06-02
Tjuvstart i sydöst för sommarens algblomning

SMHI har nu startat sin dagliga satellitövervakning, tyvärr har de problem med hemsidan för tillfället men det bör snart gå att titta på kartorna. I den här artikeln skriver SMHI om en rekordtidig start på algblomningen i år. De har tittat på satellitbilder från maj och sett att i mitten av maj fanns en blomning i sydöstra delen av Östersjön utanför Gdanskbukten.

 

2017-06-01
SMHI:s satellitövervakning av algblomningar startar idag

Nu har SMHI:s satellitövervakning av algblomningar kommit igång. Här kan du gå in och titta på bilderna.

 

2017-05-23
Ingen tidig algblomning i sikte

Förra året var maj väldigt varm och havstemperaturen steg och vi fick en väldig tidig start på algblomningssäsongen, redan i början av juni. I år har vi istället haft det ganska kallt under maj och havstemperaturerna är blygsamma. Oavsett temperatur så börjar SMHI sin reguljära algövervakning första juni. Vi kommer därmed förmedla en bild av det storskaliga algläget.

För att kunna ge en mer lokalbild av algläget så är vi beroende av att få in rapporter. Skicka gärna en liten rapport till oss om du ser en algblomning antingen via mail eller facebook.  

 

Tidigare nyheter finns under Publikationer och arkiv