Rudan

Rudan är ett kommunalt naturreservat. Området är ett välkänt friluftsområde med många möjligheter till aktiviteter, lätt tillgängligt från Haninge centrum och pendeltåget.

Rudans naturreservat erbjuder många möjligheter till friluftsliv och aktiviteter. Här finns en rad olika anläggningar som exempelvis motionsspår, elljusspår, mountainbikeslinga, vandringsleder samt en kulturstig som löper längs historiskt intressanta platser. Sörmlandsleden passerar genom området. Sommartid finns goda möjligheter till bad och fiske och vintertid till skridsko- och skidåkning.

Rudan är lätt att ta sig till med kollektivtrafik eftersom det ligger nära Handens pendeltågsstation.  

Rudanområdet har också höga naturvärden, främst knutna till bestånd av gammal hällmarkstallskog samt till våtmarker. Där finns även annan gammal barrskog liksom inslag av lövskogar, sumpskogar, mindre våtmarker samt sjöarna Övre och Nedre Rudan samt Trylen.

Hanvedenskogen, där Rudanområdet ingår, är rik på fynd från stenåldern vilket förklaras av att området är högt beläget och det landområde som först steg ur havet efter den senaste istiden. Till detta nya landområde kom jägarfolk redan på stenåldern för bland annat fiske, säl- och fågeljakt.

Mera information, se Haninge kommun.

Rudans naturreservat

Get Microsoft Silverlight