Borgaresjö skansar

Foto på Borgaresjö skansar
Borgaresjö skansar är en av länets fornborgar och ligger strategiskt placerad längst ut på kanten av Kilsbergen.

I Kilsbergen ligger fornborgarna på rad. Vid Borgaresjö skansar stupar berget brant ner på flera sidor. Branterna gav borgen naturligt skydd. På övriga sidor omges borgen av en kraftig 110 meter lång stenvall. Vallen är det som finns kvar av en stenmur. På flera ställen är muren så pass väl bevarad att man kan se att den varit kallmurad. Det innebär att stenarna ligger på varandra utan murbruk. 350 meter åt nordost ligger ytterligare en fornborg och man kan se mellan fornborgarna.

Försvarsborg eller helig plats

Fornborgar har byggts under en lång tid från bronsålderns slut och under hela järnåldern 1000 f.Kr – 1050 e.Kr. Det finns flera teorier om varför fornborgarna byggdes. Där kunde människorna i området söka skydd mot fiender i oroliga tider. Andra teorier är att fornborgar använts för att bevaka ett område eller varit symboler för makt. Fornborgar kan också ha varit heliga platser där man utövade kult. I Örebro län finns det 35 fornborgar. I hela Sverige finns omkring 1000 fornborgar.

Illustration på fornborgen under järnåldern. En halvcirkelformad stenmur med ovandel i trä.

Kanske såg borgen ut så här? Illustration: Margareta Hildebrandt, Örebro läns museum.

Vägbeskrivning

För att hitta till Borgaresjö skansar så får man åka mot Vekhyttan, den västra vägen från väg 204. Åk norrut och sväng av västerut där det står en liten skylt om Malmvägen. Åk sedan på malmvägen tills ni ser en mindre blå skylt där det står fornborg, det är ca 1700 meter in på malmvägen. Där kan man sedan parkera sin bil och promenera upp mot fornborgen. Det finns skyltar längs stigen och den går bitvis ganska brant uppför.  


 Fakta Borgaresjö skansar

Fornlämningsnr: Kvistbro 85 (länk till Fornsök)

Fornlämning
Borgaresjö skansar är en fast fornlämning och skyddas av kulturminneslagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Hitta till Borgaresjö skansar

Get Microsoft Silverlight