Knuthöjdsmossen

En spånt löper intill två vattenfyllda gölar på öppen mosse.
Knuthöjdsmossen och Hammarmossen är mossar belägna nästan i centrala Hällefors. Bara ett stenkast från stålverket ligger de lugna mossarna med sina hundratals små gölar. Båda mossarna har ett rikt fågelliv.

Reservaten Knuthöjdsmossen och Hammarmossen är lika varandra. De utgörs av välvda mossar, högmossar, översållade med gölar. Gölsamlingarna är de största i Bergslagen, och den på Hammarmossen anses vara den vetenskapligt mest intressanta i landet. Varför det blivit så många gölar i reservaten har inte geologerna något riktigt svar på. Klart är att de bildats mycket tidigt och att mossens tillväxt har skett i strängarna mellan myrarna. Gölarna är ungefär 3,5 meter djupa. Bottnen utgörs av sand.

Stora Hälleforsdynen – en stor sanddyn med märkliga insekter

Vid Knuthöjdsmossen finns en mäktig sanddyn. Den är boplats för flera speciella insekter. På de nakna sandytorna förekommer en mycket sällsynt myra, den grå myran, som är en kvarleva från den tid då dynen ännu var vegetationslös. Här finns även vårsidenbiet – ett grått bi som bygger sina bon i kolonier i varma sandsluttningar. Biet svärmar mycket tidigt på våren och varma dagar i början av april ser det ut som om marken rör sig när bina svärmar. I vårsidenbiets kolonier kan man träffa på bibagge – en snyltgäst. Den är röd med två svarta prickar på ”ryggen”.

Knuthöjdsmossen - ett fågelparadis

Knuthöjdsmossen är den andrikaste mossen i länet med bland annat gräsand, kricka och knipa. Här finns också tofsvipa, skogssnäppa, enkelbeckasin och storspov. Knuthöjdsmossen är framför allt känd som häckningsplats för smålom. Bästa tiden att besöka Knuthöjdsmossen är i april–maj. Storspovens flöjtande ackompanjeras av fiskmåsarnas rop och ljungpiparens vemodiga pipande. Enkelbeckasin, trana och skogssnäppa är andra av områdets arter.

Smålommarnas paradis

Knuthöjdsmossen är en populär häckningsplats för smålom eftersom den gärna bygger sina bon vid stranden av små tjärnar eller gölar. De små vatten som den häckar vid är ofta fattiga på fisk. Fåglarna måste därför hämta föda åt sig själva och sina ungar från större sjöar, ibland flera mil från häckningsplatsen. Störst chans att få se smålommar har du under april och maj. En spång leder runt i området. Därifrån har man god chans att få syn på en eller flera smålommar. Ibland ligger de och ruvar ett stenkast från besökarna. 

Håll dig till leden - stör inte fågellivet!

Både smålom och många andra fåglar är mycket känsliga för störning under tiden de ruvar på ägg och föder upp sina ungar. Det är enligt Artskyddsförordningen inte tillåtet att störa dessa fåglar vid boet under häckningsperioden. Lämna därför inte lederna under perioden 1 april - 15 juli!

Tillgänglighet

Parkeringsplatsen är lätt att åka på med rullstol. Här finns en rymlig toalett som lätt kan nås med rullstol, informationstavla samt rastbord. Rastbordet är anpassat för 2 rullstolar vid gavlarna och 4-6 personer utmed långsidorna. Eventuellt kan det vara lite besvärligt att nå fram till bordet med rullstol utan hjälp. Från parkeringen löper en spångad stig ut på mossen. De första 400 metrarna är extra bred (1,5 meter) med räcken på båda sidor och är lätt att ta sig fram på även med rullstol. Efter 150 meter finns en plats med bänk och informationsskylt. Längst ut på den breda stigen finns en plattform med 3 sittbänkar. Härifrån fortsätter sedan en enklare spångad stig som främst lämpar sig för gående.

Tillgängligheten besiktad och godkänd 2016-04-12.

Ljudguide och tecken tolkad information

Symbol ljudguide Lyssna på en ljudguide om Knuthöjdsmossen

Du kan även höra berättelsen via telefon. Ring 0591-719009 (ange platsnummer 02 när guiden frågar). Du betalar ordinarie samtalstaxa.

 Teckentolkad information om naturreservatet Knuthöjdsmossen

Vägbeskrivning

Från riksväg 63, åk mot ”Gåsborn-Sävsjön”. Följ vägen rakt fram i 1,7 km, sväng höger vid en liten reservatsskylt, åk 200 m, ta vänster och reservatet nås efter 800 m. Toalett och parkering finns.

Förutom övrig gällande lagstiftning är det i reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark och växtlighet
  • plocka blommor på Hammarmossen
  • störa djurlivet
  • fiska
  • tälta
  • göra upp eld
  • köra motorfordon eller cykla annat än på vägen till p-platsen

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 

 

 Fakta

Bildat år: 1973

Areal: 154 hektar (Hammarmossen), 100 hektar (Knuthöjdsmossen)

Markägare: Bergvik Skog AB samt enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut (pdf 889 kB)

 Skötselplan (pdf 417 kB)