Norra Vätterns skärgård

Stora delar av skärgården i norra Vättern är naturreservat, bildat i olika omgångar med början 1973. Syftet med reservatet är att bevara en unik sötvattensskärgård från bebyggelse eller andra former av exploatering.

Mängder av obebodda öar

Den som blivit förd till reservatet med förbundna ögon skulle nog tro att han befann sig i Stockholms skärgård. Bara inom reservatet finns ett femtiotal öar. Förutom två små torp på Stora och Lilla Aspön har skärgården aldrig varit bebodd.

Varierad natur

Skärgårdens berggrund består av granit. Den typiska växtligheten på öarna är hällmarkstallskog med framför allt tall, ljung och renlavar. Träd och ris kan bara växa i sprickorna där jord samlats under årtusendenas gång. På de större öarna finns morän och lera. Där är marken bördigare och inslaget av gran, asp och björk vanligare. På några av de större öarna finns även lundvegetation med hassel, vätteros, trolldruva, tandrot och liten häxört. En del av den bördigare marken har tidigare använts som betesmark.

Rikt fågelliv

Fågellivet är rikt med bland annat häckande småskrake, fisktärna, fiskgjuse, storlom och andra sjöfågelarter.
Det finns gott om fisk, främst gädda, abborre och gös. Under den senaste tjugoårsperioden har beståndet av signalkräfta ökat kraftigt. Var observant på öarna; ser du fåglar som verkar irriterade eller spelar skadade har de ägg eller ungar i närheten. Gå då därifrån! Hundar måste vara kopplade hela året.

Ta med dig skräpet hem!

Naturreservatet går endast att nå över vattnet. Det finns serviceanläggningar i form av sopmajor och torrtoaletter på många av öarna, men det bästa är att du tar med dig skräpet hem. Tältning är tillåten på anvisad plats, högst två nätter i rad, på vissa av öarna, bland annat Brottsjöholmen, Björkholmen och Stora Krokholmen. Fiske med handredskap är tillåtet.

Glid fram med kajak

Det bästa sättet att upptäcka den unika skärgårdsnaturen är kanske från en kajak. När de flesta båtmotorer tystnat i september är det fortfarande ljummet i vattnet. Att ljudlöst glida fram mellan de små öarna är en naturupplevelse som slår det mesta.

Tillgänglighet

På Grönön finns anläggningar för att ta emot personer med rörelsenedsättning, som med en större passagerarbåt kan få komma ut i skärgården.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark eller växtlighet
  • plocka blommor eller ris
  • störa djurlivet
  • ta med okopplad hund
  • göra upp eld annat än på anvisade platser under tiden 1 maj–1 oktober
  • landstiga på ön Skjortpilten under tiden 15 april–15 juli
  • tälta, utom på vissa öar

För information om fisk, fiske och gällande fiskebestämmelser, se Vätternvårdsförbundets hemsida www.vattern.org

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 

 

 Fakta

Bildat år: 1973, 1974 och 1986

Areal: 650 hektar land och 1 690 hektar vatten

Markägare: Sveaskog AB samt enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatet ingår i Sveaskogs ekopark Norra Vättern

 Beslut 1973 (pdf 210 kB)

 Beslut 1974 (pdf 283 kB)

 Beslut och skötselplan 1986 (pdf 2226 kB)

 

 Beslut och skötselplan 2008 (pdf 3863 kB)

 Naturturism