Diarium 

Pärm

I diariet registreras dagligen nya ärenden, handlingar i pågående ärenden samt när beslut fattas i ärendena. Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att media och andra intresserade har tillgång till dem.

Via Länsstyrelsernas diarier  får du tillgång till ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011. Länsstyrelserna började successivt på att byta system för ärenderegistrering hösten 2010.

Den 2 januari stängde vi den gamla tjänsten Diarium Utsidan eftersom det inte kommer publiceras någon ny information där.

Vill du ha en komplett diarielista vänd dig direkt till Länsstyrelsen.      

Kontakta oss

Susanne Lindgren
Administrativa enheten
Susanne punkt Lindgren snabela lansstyrelsen punkt se¤Susanne punkt Lindgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255357
Anna Lindblom
Administrativa enheten
Anna punkt Lindblom snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Lindblom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255356