Storforsen

Storforsen är ett mäktigt älv landskap dit många har färdats genom åren. På båda sidor om forsen finns en vild och frodig granskog. Här blommar åkerbär på försommaren och liljekonvaljer sprider väldoft.
Flyttade vi oss ett sekel tillbaka skulle Storforsen ha varit full av timmer.

Storforsens naturreservat är ett bra exempel på ett mäktigt norrländskt älv landskap. Piteälven är en av Sveriges fyra oreglerade nationalälvar, och forsen är nordens största. Reservatet innehåller också ett delta i ett sel, där vattnet flyter stilla fram. Älven är omgiven av en urskogslik strandskog, med ett rikt växt- och djurliv.

Människor har sökt sig till älven i alla tider för att färdas, bo och fiska. Markerna är fulla av spår efter liv och arbete. Fram till 1980-talet flottades timmer i älven. Än i dag ser man byggnationer i älven som gjordes för att underlätta för flottningen. Då torrlades också en del av den gamla forsen. I Döda fallet syns jättegrytor och vattenslipade hällar.

Vid Storforsen har mycket gjorts för att underlätta för besökare - information, vandringsstigar och rastplatser. Här finns också en restaurang. Strax intill ligger hotell Storforsen. Stora delar av området är tillgängliga för rörelsehindrade.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på därför särskilt anlagda vägar
  • göra upp eld eller tälta, annat än på iordningställda platser
  • rida inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd
  • cykla i terräng
  • köra snöskoter
  • skada växt- och djurliv  

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Storforsen ligger knappt fyra mil norr om Älvsbyn och cirka 6 kilometer från Vidsel, vid en avtagsväg från väg 374.


 Fakta

Kommun: Älvsbyn
Bildades: 1971, utvidgades 1997
Storlek: 125 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: I reservatet finns spångar, stigar, rastplatser och sopkärl.