Storforsen

Välkommen till vackra och storslagna Storforsen! Naturreservatet är ett av Norrbottens mest besökta och det är inte konstigt när du via välordnade gångvägar tar dig ända fram till Nordens största fors. Under midsommar då vattenflödet är som störst lockas många personer hit för att hänföras av det mäktiga dånet från forsen och beundra naturens krafter som visar sig i forsens väldiga vattenmassor.

Ett naturreservat för alla
Storforsen är ett lättillgängligt naturreservat som passar alla. Hit kommer tusentals besökare årligen för att njuta av natur och kultur. Här finns stora informationstavlor, vandringsstigar och rastplatser och stora delar av området är tillgängligt för rörelsehindrade. Strax intill ligger hotell Storforsen och det finns en ordnad vandringsled från hotellet och upp längs forsen.

Se och göra 
Här finns något för både stora och små.  Vandra runt på de ordnade gångvägarna. Slå dig ner vid någon av strömmarna som porlar fram lite här och där, vågar du dig fram till det nervkittlande Döda fallet?

Här finns gott om grillplatser men många väljer också picknick på en lämplig klipphäll, särskilt när det är dans eller musik på scenen. Har du tur kanske du får uppleva baletten Trolltagen till tonerna av Norrbottensfödde kompositören Ralph Lundsten. Under varma dagar väljer många att svalka sig i någon av de många gölar och små forsar som flyter fram bland klipphällarna.

Naturen i Storforsen
Storforsens naturreservat ligger i Piteälvens dalgång som är ett bra exempel på ett mäktigt, norrländskt älv landskap. Piteälven är en av Sveriges fyra oreglerade nationalälvar och forsen är Nordens största och även Europas största oreglerade. Forsen mynnar ut i ett sel där vattnet flyter stilla fram. På våren kan du ofta se sångsvanar, knipor och gräsänder här.

Älven är omgiven av en urskogslik strandskog, med ett rikt växt- och djurliv. Här blommar Norrbottens landskapsblomma åkerbär på försommaren och liljekonvaljer sprider väldoft. Längre fram på sommaren blommar den rosa linnean, granskogens lilla sagoprinsessa med sin ljuva mandeldoft. Kanelrosen kan du också få syn på här, den har kanelbruna grenar och en svag kaneldoft. I augusti kan man till och med smaka på vilda röda vinbär i strandskogen.

Älvlandskapets människor
Människor har sökt sig till älven i alla tider för att färdas, bo och fiska. Markerna är fulla av spår efter liv och arbete. Fram till 1980-talet flottades timmer i älven. Än i dag ser man byggnationer i älven som gjordes för att underlätta för flottningen. Då torrlades också en del av den gamla forsen. I Döda fallet syns jättegrytor och vattenslipade hällar.

Forsens akrobater
Den sällsynta uttern lever i Piteälven. För att kunna fiska och klara vintern, behöver uttern forsar som inte fryser igen. Då kan man se spåren efter den längs iskanten och dess lekfulla kanor i älv slänten. Besöker du reservatet under vintern  kan du få se den lilla hurtiga strömstaren. Den dyker i forsen och plockar vattenkryp på bottnen. Knipor och småskrakar fiskar också gärna i strömmarna och de är skickliga på att manövrera i det forsande vattnet. 

Fiskeregler
Sveaskog är markägare inom naturreservatet där fisket inte är upplåtet. Det innebär att det inte är tillåtet att fiska inom naturreservatets gränser. Uppströms reservatet är fisket upplåtet och det är Sveaskogs och Storforsens Sportfiskeklubbs regler som gäller.

För mer information om fiskekort och regler kring fisket besök Sveaskogs och Storforsens Sportfiskeklubbs hemsidor:

Sveaskogs information om fiskeregler

Storforsens Sportfiskeklubb

Föreskrifter
Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • jaga i enlighet med gällande lagar  

Det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på därför särskilt anlagda vägar
  • göra upp eld eller tälta, annat än på iordningställda platser
  • rida inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd
  • cykla i terräng
  • köra snöskoter
  • skada växt- och djurliv  

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit
Storforsen ligger knappt fyra mil norr om Älvsbyn och cirka 6 kilometer från Vidsel, vid en avtagsväg från väg 374.


 Fakta

Kommun: Älvsbyn
Bildades: 1971, utvidgades 1997
Storlek: 125 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000